27. 03. 2017 Projekt – Národní koordinační centrum
  • Cílem projektu je vytvořit koordinační řídící strukturu a metodické zázemí pro zavádění, realizaci a evaluaci programů časného záchytu onemocnění v ČR. V rámci projektu vznikne Národní koordinační centrum složené z Řídící rady a pracovních skupin, které budou navrhovat realizaci pilotních studií a vyhodnocovat jejich dopad a zavede postupy pro monitoring, evaluaci a inovace jednotlivých projektů časného záchytu onemocnění. Tím dojde ke zvýšení dopadu těchto projektů na zdraví obyvatel a optimalizaci jejich nákladové efektivity.
27. 03. 2017 Nabídka zaměstnání: Technik ICT
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Technik ICT, pracoviště Brno.
23. 03. 2017 Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2015
  • Zdravotnická statistika - Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Tato publikace nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná.
17. 03. 2017 Nabídka zaměstnání: REGIONÁLNÍ METODIK
  • Do našeho týmu hledáme novou kolegyni/nového kolegu na pozici Regionální metodik.
06. 03. 2017 Zpráva ze semináře k projektu DRG Restart pořádaného dne 1. března 2017 týmem ÚZIS ČR ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS J.E.P.
  • Dne 1. března 2017 proběhl v prostorách Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích seminář k projektu DRG Restart pro členy České chirurgické společnosti ČLS JEP, který se konal pod záštitou předsedy společnosti, Prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc., a ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Doc. RNDr. Ladislava Duška, PhD., za účasti náměstka ministra zdravotnictví pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, a místopředsedy výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.
03. 03. 2017 Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků
  • Klasifikace - Projekt „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ byl řešen v letech 2014 až 2016 parciálními grantovými projekty podpořenými v rámci dotačního programu Národní akční plány (NAP), resp. Rozvojové projekty zdravotní péče (RPZP) v závislosti na klíčových prioritách resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Předpokladem pro naplnění základního požadavku týkajícího se zajištění efektivního a transparentního systému pro oblast veřejného zdravotního pojištění a zavedení kontrolovatelného systému hospodaření s veřejnými prostředky bylo vytvoření patřičné...
03. 03. 2017 Zpráva ze semináře „Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ konaného dne 28. února 2017
  • Dne 28. února 2017 byl uspořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR odborný seminář věnovaný výstupům projektu „Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“. Projekt byl řešen v letech 2014 až 2016 parciálními grantovými projekty podpořenými v rámci dotačního programu Národní akční plány (NAP), resp. Rozvojové projekty zdravotní péče (RPZP) v závislosti na klíčových prioritách resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky.
27. 02. 2017 Pozvánka na Seminář k ročním výkazům E(MZ) 2-01, E(MZ) 3-01 o složkách platu/mezd, personálním a provozním vybavení
  • Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k ročním výkazům E(MZ) 2-01, E(MZ) 3-01 o složkách platu/mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb, který je pořádán ve dvou termínech: v Praze dne 28.3.2017, 10–13 hodin a v Brně dne 4.4.2017, 10–13 hodin.
24. 02. 2017 Pozvánka na Seminář k pololetnímu výkazu E(MZ) 6-02 o ekonomice poskytovatele ZS - lůžkové zařízení
  • Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k pololetnímu výkazu E (MZ) 6-02 o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - lůžkové zařízení, který je pořádán ve dvou termínech: v Praze dne 29.3.2017, 10–13 hodin a v Brně dne 5.4.2017, 10–13 hodin.
03. 02. 2017 WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)
  • Klasifikace - Dotazník WHODAS 2.0 vznikl ve spolupráci Světové zdravotnické organizace (WHO) a následujících organizací v USA: Národního úřadu duševního zdraví (NIMH), Národního úřadu pro zneužívání alkoholu (NIAAA) a Národního úřadu pro zneužívání drog (NIDA). Projekt měl název WHO/NIH Joint Project on Assessment and Classification of Disablement. WHODAS 2.0 byl vyvinut pro použití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - MKF (v originále ICF) v praxi. Nástroj obsahuje následující domény: porozumění a komunikace; mobilita; sebeobsluha; vztahy s lidmi;...