07. 12. 2016 Informace k Programu statistických zjišťování MZ na rok 2016 a 2017
  • Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, rádi bychom Vás informovali o vystavení finálního znění Programu statistických zjišťování (Výkazy) Ministerstva zdravotnictví na rok 2017 a o aktualizaci výkazů a pokynů pro vyplňování za rok 2016, zejména v řadě ekonomických výkazů.
07. 12. 2016 Informace k Národnímu registru hrazených zdravotních služeb
  • Vážení, rádi bychom Vás informovali, že dne 7. 12. 2016 byla zveřejněna první verze metodiky a datového rozhraní k Národnímu registru hrazených zdravodních služeb (NRHZS).
06. 12. 2016 Zpráva z workshopu WHO
  • Dne 29. listopadu 2016 se na Ministerstvu zdravotnictví konal workshop, věnovaný spolupráci mezi Českou republikou a Světovou zdravotnickou organizací. Vzácným hostem byla Dr. Claudia Stein, ředitelka Divize informací, výzkumu a inovací WHO. Přinášíme vám stručnou zprávu, prezentace a také krátké video, ve kterém jsme se zeptali, jak je na tom Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy a jak probíhá spolupráce mezi WHO a Českou republikou. Workshop se konal pod názvem Health Information and Public Health: Cooperation between the Czech Republic and the World Health Organization.
01. 12. 2016 Informace o úpravách v Národním registru asistované reprodukce
  • Dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Národním registru asistované reprodukce, které byly realizovány k 9.11. 2016. Uvádíme podrobný seznam úprav.
30. 11. 2016 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
  • Klasifikace - Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF (v originále International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) patří do skupiny klasifikací vyvinutých Světovou zdravotní organizací (WHO).1 MKF je víceúčelová klasifikace a slouží různým disciplínám a různým sektorům. Popisuje situaci každé osoby v řadě domén vztahujících se k funkčnímu stavu pacienta. MKF byla schválena a doporučena k praktickému používání Světovým zdravotnickým shromážděním – WHA v květnu 2001. Evropská komise a Rada Evropy doporučily používání MKF všem členským...
24. 11. 2016 Činnost záchytných stanic v roce 2015
  • Aktuální informace 10/16 - Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2015. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když v letech 2005–2010 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů. Od roku 2011 dochází k poklesu počtu pacientů při stejném počtu záchytných stanic i míst.
23. 11. 2016 Psychiatrická péče 2015
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.
23. 11. 2016 Činnost záchytných stanic v roce 2014
  • Aktuální informace 09/16 - Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2014. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když v letech 2005–2010 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů. Od roku 2011 dochází k poklesu počtu pacientů při stejném počtu záchytných stanic i míst.
21. 11. 2016 Ředitel ÚZIS ČR v Otázkách Václava Moravce
  • Dne 20. listopadu 2016 byl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., hostem České televize v pořadu Otázky Václava Moravce.
17. 11. 2016 Zpráva z Konference DRG Restart, 9. - 10. 11. 2016 v Praze
  • Ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 se v Kongresovém centru Praha konal již třetí ročník konference věnované revitalizaci českého systému úhrad akutní lůžkové péče - Konference DRG Restart 2016. Přinášíme prezentace, fotografie, zprávu o projektu a krátké video, ve kterém jsme se ptali na zkušenosti a plány s projektem DRG Restart.