16. 03. 2015 Nabídka zaměstnání: Vývojář webových aplikací
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Vývojář webových aplikací.
13. 03. 2015 Lůžková péče 2013
  • Zdravotnická statistika - Publikace obsahuje přehled o činnosti lůžkových zařízení v České republice a jednotlivých krajích. Kapacitní údaje o úhrnném lůžkovém fondu, personálním vybavení zařízení, o počtu hospitalizovaných, délce ošetřovací doby a využití maximální a skutečné lůžkové kapacity podle druhu zařízení jsou doplněny vývojovými řadami.
10. 03. 2015 Infekční nemoci 2013
  • Zdravotnická statistika - Podkladem pro zpracování statistických údajů obsažených v publikaci jsou povinná "Hlášení infekční nemoci" sbíraná místními Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a předávaná Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Údaje o infekčních nemocech jsou tříděny podle diagnóz, věkových skupin, pohlaví, území a měsíce onemocnění.
10. 03. 2015 Tuberkulóza a respirační nemoci 2013
  • Zdravotnická statistika - Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Dále jsou v publikaci zařazeny i údaje z jiných informačních systémů, např.: údaje o zhoubných novotvarech dýchacích a nitrohrudních orgánů, údaje o zemřelých, údaje o ambulantní a lůžkové péči v zařízeních oboru pneumologie a ftizeologie, pracovní neschopnosti a síti zařízení, zabývajících se problematikou TBC a respiračních nemocí.
27. 02. 2015 Sdělení ÚZIS ČR všem poskytovatelům zdravotní péče k elektronickému systému pro resortní statistická zjišťování
  • Důležité zprávy - Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, tímto sdělením se pokouším reagovat na dotazy, které dostávám v souvislosti se startem nového elektronického systému pro resortní statistická zjišťování. Především chci velmi poděkovat všem poskytovatelům péče, kteří se elektronicky registrují do systému eREG, ve kterém jsou nově provozovány registry Národního zdravotnického informačního systému. Ke konci ledna byla zaregistrována téměř třetina poskytovatelů a počet plynule narůstá. Jsem si vědom toho, že každé nové řešení sebou přináší komplikace a vyžaduje úsilí na Vaší straně. Vážím si toho...
17. 02. 2015 Světový den vrozených vad - 3. března 2015
  • Motto světového dne: „Naší vizí je to nejlepší zdraví a start do plnohodnotného a produktivního života pro každé dítě.“
17. 02. 2015 Nabídka zaměstnání: Databázový specialista
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Databázový specialista.
16. 02. 2015 Nabídka zaměstnání: specialista Klasifikace procedur
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici specialista Klasifikace procedur.
16. 02. 2015 Nabídka zaměstnání: specialista DRG
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici specialista DRG.
03. 02. 2015 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2013
  • Aktuální informace 02/15 - Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. V roce 2013 se v České republice s diabetem léčilo téměř 862 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o 20 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku. Prevalence tohoto onemocnění roste v dlouhodobém trendu, stejně jako počet jeho chronických komplikací, který v roce 2013 činil více než 251 tisíc. Oproti roku předchozímu klesl v roce 2013 počet osob léčených pouze dietou ze 120...