27. 02. 2015 Sdělení ÚZIS ČR všem poskytovatelům zdravotní péče k elektronickému systému pro resortní statistická zjišťování
  • Důležité zprávy - Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, tímto sdělením se pokouším reagovat na dotazy, které dostávám v souvislosti se startem nového elektronického systému pro resortní statistická zjišťování. Především chci velmi poděkovat všem poskytovatelům péče, kteří se elektronicky registrují do systému eREG, ve kterém jsou nově provozovány registry Národního zdravotnického informačního systému. Ke konci ledna byla zaregistrována téměř třetina poskytovatelů a počet plynule narůstá. Jsem si vědom toho, že každé nové řešení sebou přináší komplikace a vyžaduje úsilí na Vaší straně. Vážím si toho...
17. 02. 2015 Světový den vrozených vad - 3. března 2015
  • Motto světového dne: „Naší vizí je to nejlepší zdraví a start do plnohodnotného a produktivního života pro každé dítě.“
17. 02. 2015 Nabídka zaměstnání: Databázový specialista
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Databázový specialista.
16. 02. 2015 Nabídka zaměstnání: specialista Klasifikace procedur
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici specialista Klasifikace procedur.
16. 02. 2015 Nabídka zaměstnání: specialista DRG
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici specialista DRG.
03. 02. 2015 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2013
  • Aktuální informace 02/15 - Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. V roce 2013 se v České republice s diabetem léčilo téměř 862 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o 20 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku. Prevalence tohoto onemocnění roste v dlouhodobém trendu, stejně jako počet jeho chronických komplikací, který v roce 2013 činil více než 251 tisíc. Oproti roku předchozímu klesl v roce 2013 počet osob léčených pouze dietou ze 120...
03. 02. 2015 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013
  • Aktuální informace 01/15 - V České republice bylo k 31. 12. 2013 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 38 776 aktivních lékařů, 7 426 aktivních zubních lékařů a 6 383 aktivních farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy‑lékařky 21 133, zubní lékařky 4 851 a farmaceutky 5 308.
14. 01. 2015 Zdravotnická ročenka České republiky 2013
  • Ročenky - Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje...
19. 12. 2014 Aplikace CUV a REV jsou mimo provoz
  • Důležité zprávy - Oznamujeme, že aplikace CUV a REV sloužící doposud pro sběr výkazů jsou z důvodu změn v resortním statistickém zjišťování v rámci projektu eReg nahrazeny jednotnou technologickou platformou - Národním registrem poskytovatelů zdravotních služeb. Nutnou podmínkou pro získání přístupu k elektronickým úložištím dat, včetně centrálního datového úložiště výkazů je registrace poskytovatele v NR – PZS. Aplikace CUV a REV jsou tímto s definitivní platností mimo provoz. Kompletní informace o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a o zpřístupnění nového Národního...
18. 12. 2014 Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a o zpřístupnění nového Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
  • Důležité zprávy - Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás s aktuálními informacemi týkajícími se provozu Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a resortního sběru dat za rok 2014. Tato agenda je pro poskytovatele zdravotních služeb povinná; rovněž povinné je hlášení dat elektronickou cestou. Organizací a validací sběru dat je pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) jako správce NZIS. Obracím se na Vás jako nový ředitel ÚZIS ČR; v této funkci jsem od května 2014. Zajištění resortního statistického zjišťování jsem přijal jako prioritní úkol. Mimo jiné proto...