16. 08. 2017 Pozvánka na Konferenci "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni" na 11. 11. 2017
  • "Pressure Ulcers – Sharing Expertise Internationally"
11. 08. 2017 Veřejná zakázka - Služby na servis registrů a souvisejících systémů provozovaných ÚZIS ČR
  • Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Služby na servis registrů a souvisejících systémů provozovaných ÚZIS ČR“. Nabídky podávejte v termínu do 21. 8. 2017 do 10,00 hod.
08. 08. 2017 Nabídka zaměstnání: Správce IS
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Správce IS.
08. 08. 2017 Nabídka zaměstnání: Programátor vývojář, datový specialista
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Programátor vývojář, datový specialista.
08. 08. 2017 Nabídka zaměstnání: Databázový analytik
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Databázový analytik.
20. 07. 2017 Rodička a novorozenec 2014–2015
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu a údaje z Národního registru reprodukčního zdraví - rodičky a novorozenci. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: Zpráva o rodičce a Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původně dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994–1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994–1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku. Není-li uvedeno jinak, jedná se v publikaci...
20. 07. 2017 Nabídka zaměstnání: Asistent/Asistentka týmu
  • Pro Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění hledáme kolegy/kolegyně na pozici Asistent/Asistentka, kteří mají chuť pracovat v prostředí, které se věnuje ověřování kvality a účinnosti programů časného záchytu onemocnění (screeningových programů) a spolupracovat na organizaci Národní rady a jejich pracovních skupin.
10. 07. 2017 Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2016
  • Aktuální informace 01/17 - Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.
29. 06. 2017 Vrozené vady u narozených v roce 2013–2014
  • Zdravotnická statistika - K dispozici jsou publikace Vrozené vady s daty od roku 1965, v nichž jsou zpracovávána a tříděna data o vrozených vadách nahlášených v daném roce u dětí do 1 roku a publikace Narození s vrozenou vadou 2002, zachycující změnu metodiky zpracování. V zájmu sjednocení zde publikovaných údajů o vrozených vadách s údaji poskytovanými mezinárodním organizacím vychází od roku 2004 pozměněná řada publikací, v níž jsou zpracovávány údaje o vrozených vadách u dětí narozených v daném roce nahlášených v roce narození nebo roce následujícím do jednoho roku věku dítěte. Zdrojem informací pro publikaci jsou...
28. 06. 2017 Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2016
  • Zdravotnická statistika - Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Tato publikace nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná.