20. 07. 2017 Rodička a novorozenec 2014–2015
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu a údaje z Národního registru reprodukčního zdraví - rodičky a novorozenci. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: Zpráva o rodičce a Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původně dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994–1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994–1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku. Není-li uvedeno jinak, jedná se v publikaci...
20. 07. 2017 Nabídka zaměstnání: Asistent/Asistentka týmu
  • Pro Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění hledáme kolegy/kolegyně na pozici Asistent/Asistentka, kteří mají chuť pracovat v prostředí, které se věnuje ověřování kvality a účinnosti programů časného záchytu onemocnění (screeningových programů) a spolupracovat na organizaci Národní rady a jejich pracovních skupin.
10. 07. 2017 Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2016
  • Aktuální informace 01/17 - Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.
29. 06. 2017 Vrozené vady u narozených v roce 2013–2014
  • Zdravotnická statistika - K dispozici jsou publikace Vrozené vady s daty od roku 1965, v nichž jsou zpracovávána a tříděna data o vrozených vadách nahlášených v daném roce u dětí do 1 roku a publikace Narození s vrozenou vadou 2002, zachycující změnu metodiky zpracování. V zájmu sjednocení zde publikovaných údajů o vrozených vadách s údaji poskytovanými mezinárodním organizacím vychází od roku 2004 pozměněná řada publikací, v níž jsou zpracovávány údaje o vrozených vadách u dětí narozených v daném roce nahlášených v roce narození nebo roce následujícím do jednoho roku věku dítěte. Zdrojem informací pro publikaci jsou...
28. 06. 2017 Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2016
  • Zdravotnická statistika - Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Tato publikace nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná.
14. 06. 2017 Aktualizace metodiky NRNAR k 1. 7. 2017
  • Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že byla vyvěšena nová verze metodiky Národního registru novorozenců (NRNAR) s oficiální platností od 1. 7. 2017.
08. 06. 2017 Nabídka zaměstnání: Správce IS
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Správce IS.
06. 06. 2017 Úpravy registrů NRNAR a NRROD k 6. 6. 2017
  • Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že k dnešnímu dni 6. 6. 2017 byly nasazeny úpravy registrů NRNAR a NRROD, v nichž jsou provedeny veškeré korekce kontrol, které v minulých měsících bránily plnému zasílání dat do registru.
02. 06. 2017 Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2015
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Publikace informuje o síti oddělení soudního lékařství a jejich personálním zajištění, pitvách a toxikolgických vyšetřeních provedených na těchto oděleních.
05. 05. 2017 68. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství
  • Dne 19. 4. 2017 proběhl 68. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařská komory.