14. 10. 2019 Konference KlasifiKon 2019, termín konání 22. a 23. 10. 2019
  • Ve dnech 22. a 23. října 2019 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce bude konat 4. ročník konference věnovaný problematice klinických klasifikačních a terminologických systémů s názvem KlasifiKon 2019.
03. 10. 2019 Nabídka zaměstnání: Pracovník hospodářské správy–majetkový referent
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Pracovník hospodářské správy / majetkový referent, pracoviště Praha.
30. 09. 2019 Nabídka zaměstnání: Datamanažer; pracoviště Brno
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR hledá pro Národní screeningové centrum prevence vážných onemocnění (NSC) kolegu/kolegyni na pozici Datamanažera.
27. 09. 2019 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2018
  • Aktuální informace A04/19 - V roce 2018 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 17 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 235 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 20 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 11 054 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,7 dnů.
25. 09. 2019 Nabídka zaměstnání: Projektový manažer/Projektová manažerka
  • Pro oddělení rozvoje systémů hledáme kolegy/kolegyně na pozici Projektového manažera pro řízení projektů v oblasti rozvoje registrů rezortu zdravotnictví, pracoviště Praha.
25. 09. 2019 Nabídka zaměstnání: Programátor
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Programátor, pracoviště Praha.
12. 09. 2019 Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018
  • Zdravotnická statistika - Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Tato publikace nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná.
09. 09. 2019 Nabídka zaměstnání: Právník ÚZIS ČR
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Právník ÚZIS ČR, pracoviště Praha.
05. 09. 2019 Veřejná zakázka - Nepravidelná osobní přeprava
  • Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Nepravidelnou osobní přepravu“. Nabídky podávejte v termínu do 12. 9. 2019 do 10,00 hod.
23. 07. 2019 Prodloužení termínu sběru výkazu E602 za 1. pololetí 2019
  • Původní termín (31. 7. 2019) sběru výkazu E (MZ) 6-02 (Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - lůžkové zařízení) za první pololetí roku 2019 se prodlužuje do 15. srpna 2019.