09. 04. 2019 Nabídka zaměstnání: Finanční manažer operačních programů
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka/pracovnici na pozici Finanční manažer operačních programů.
05. 04. 2019 Nabídka zaměstnání: Pracovnice/Pracovník sběru dat; pracoviště Praha
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme pracovnici/pracovníka do oddělení sběru a zpracování dat.
02. 04. 2019 Revize napájení výpočetního systému ÚZIS ČR
  • Důležité zprávy - Vážení uživatelé, od 5. 4. 2019 do 8. 4. 2019 bude probíhat revize a oprava transformátoru, který zajišťuje napájení našeho výpočetního systému. Z tohoto důvodu mohou nastat výpadky, které způsobí nefunkčnost některých registrů. Za tuto situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.  
28. 03. 2019 Nabídka zaměstnání: Správce ICT junior, pracoviště Brno
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka/pracovnici na pozici Správce ICT junior, pracoviště Brno.
13. 03. 2019 Nabídka zaměstnání: Informační specialista (knihovník)
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka/pracovnici na pozici Informační specialista (knihovník), pracoviště Brno.
22. 02. 2019 KlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek
  • Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2018 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech, která se konala ve dnech 6–7.11.2018. Protože hlavním tématem konference byla 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a další novinky v oblasti klinických klasifikací a terminologií, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a umožnit je shlédnout i těm odborníkům, kteří se konference nemohli zúčastnit.
19. 02. 2019 Vzpomínka na konferenci PREVON 2018 - zveřejněn webcast z konference
  • Na webu konference jsme zveřejnili audiovizuální záznamy všech 45 přednášek konference PREVON, kterou organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
30. 01. 2019 Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru – informace pro poskytovatele zdravotních služeb oborů patologie a cytologie
  • Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.
22. 01. 2019 Pozvánka na Kurz Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví dovoluje informovat o pokračující realizaci Kurzu Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG.
11. 01. 2019 Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru (NOR) – informace pro poskytovatele zdravotních služeb
  • Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.