15. 04. 2015 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013
  • Zdravotnická statistika - Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče. Zpracování údajů je členěno podle území.
10. 04. 2015 Novotvary 2011
  • Zdravotnická statistika - K dispozici jsou publikace s daty od roku 1959. Od roku 1990 v česko-anglické verzi (v letech 1987–1989 vycházela též anglická verze). Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního onkologického registru. Registrovány jsou všechny novotvary kromě nezhoubných. Údaje o hlášených onemocněních novotvary a o úmrtnosti na novotvary jsou tříděny podle pohlaví, vybraných diagnóz, věkových skupin, území. Deset nejzávažnějších nádorů u mužů a žen je zpracováno až na úroveň okresů, u vybraných diagnóz je doplněno 5leté přežívání.
02. 04. 2015 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2013
  • Zdravotnická statistika - Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí). Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.
16. 03. 2015 Nabídka zaměstnání: Vývojář webových aplikací
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Vývojář webových aplikací.
13. 03. 2015 Lůžková péče 2013
  • Zdravotnická statistika - Publikace obsahuje přehled o činnosti lůžkových zařízení v České republice a jednotlivých krajích. Kapacitní údaje o úhrnném lůžkovém fondu, personálním vybavení zařízení, o počtu hospitalizovaných, délce ošetřovací doby a využití maximální a skutečné lůžkové kapacity podle druhu zařízení jsou doplněny vývojovými řadami.
10. 03. 2015 Infekční nemoci 2013
  • Zdravotnická statistika - Podkladem pro zpracování statistických údajů obsažených v publikaci jsou povinná "Hlášení infekční nemoci" sbíraná místními Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a předávaná Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Údaje o infekčních nemocech jsou tříděny podle diagnóz, věkových skupin, pohlaví, území a měsíce onemocnění.
10. 03. 2015 Tuberkulóza a respirační nemoci 2013
  • Zdravotnická statistika - Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Dále jsou v publikaci zařazeny i údaje z jiných informačních systémů, např.: údaje o zhoubných novotvarech dýchacích a nitrohrudních orgánů, údaje o zemřelých, údaje o ambulantní a lůžkové péči v zařízeních oboru pneumologie a ftizeologie, pracovní neschopnosti a síti zařízení, zabývajících se problematikou TBC a respiračních nemocí.
27. 02. 2015 Sdělení ÚZIS ČR všem poskytovatelům zdravotní péče k elektronickému systému pro resortní statistická zjišťování
  • Důležité zprávy - Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, tímto sdělením se pokouším reagovat na dotazy, které dostávám v souvislosti se startem nového elektronického systému pro resortní statistická zjišťování. Především chci velmi poděkovat všem poskytovatelům péče, kteří se elektronicky registrují do systému eREG, ve kterém jsou nově provozovány registry Národního zdravotnického informačního systému. Ke konci ledna byla zaregistrována téměř třetina poskytovatelů a počet plynule narůstá. Jsem si vědom toho, že každé nové řešení sebou přináší komplikace a vyžaduje úsilí na Vaší straně. Vážím si toho...
17. 02. 2015 Světový den vrozených vad - 3. března 2015
  • Motto světového dne: „Naší vizí je to nejlepší zdraví a start do plnohodnotného a produktivního života pro každé dítě.“
17. 02. 2015 Nabídka zaměstnání: Databázový specialista
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Databázový specialista.