10. 12. 2018 Zemřelí 2017
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací v této publikaci jsou data přebíraná z evidence zemřelých vedené Českým statistickým úřadem. Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti. Obsahuje jak absolutní, tak relativní ukazatele úmrtnosti, včetně ukazatele standardizované úmrtnosti (počítaného za použití evropského standardu), prezentuje mimo jiné i vývojové trendy v úmrtnosti a vybraná mezinárodní srovnání.
07. 12. 2018 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10. 
29. 11. 2018 Technická aktualizace MKN-10, říjen 2018
  • Důležité zprávy - V souvislosti s rozebráním tištěné verze MKN-10 přistoupil ÚZIS ČR na podzim tohoto roku k dotisku Tabelární části a Instrukční příručky. Při té příležitosti došlo u Tabelární části k opravě překlepů a dalších drobnějších chyb, na které jsme byli v průběhu roku 2018 upozorněni.  Na stránkách http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn je v elektronické podobě k dispozici aktualizovaný pdf soubor Tabelární části, strukturované podklady ve formátu csv a rozdílový soubor oproti verzi k 1. 1. 2018. Aktualizována byla i online prezentace MKN-10 (http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html)....
23. 11. 2018 Nabídka zaměstnání: Administrativní pracovník projektů / zástup asistentky ředitele
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Administrativní pracovník projektů / zástup asistentky ředitele.
23. 11. 2018 Nabídka zaměstnání: Asistent/ka zástupce ředitele
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Asistent/ka zástupce ředitele.
21. 11. 2018 Psychiatrická péče 2017
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.
21. 11. 2018 Asistovaná reprodukce v České republice 2016
  • Zdravotnická statistika - Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.
21. 11. 2018 Zpráva z Konference KlasifiKon 2018, konané ve dnech 6. a 7. 11. 2018, publikace prezentovaných materiálů
  • Ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala konference KlasifiKon 2018 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou materiály z konference včetně reportáže, prezentací a rozhovorů s přednášejícími.
21. 11. 2018 Zdravotnická ročenka České republiky 2017
  • Ročenky - Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2005, 2010 a 2015. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a...
16. 11. 2018 Sympozium "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni", konané dne 10. 11. 2018
  • Dne 10. listopadu 2018 se v Brně konal III. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“. Sympózia se zúčastnili také zahraniční hosté. Poslechněte si rozhovor s panem profesorem Nickem Santamaria z Austrálie.