24. 09. 2018 Vrozené vady u narozených v roce 2015
  • Zdravotnická statistika - K dispozici jsou publikace Vrozené vady s daty od roku 1965, v nichž jsou zpracovávána a tříděna data o vrozených vadách nahlášených v daném roce u dětí do 1 roku a publikace Narození s vrozenou vadou 2002, zachycující změnu metodiky zpracování. V zájmu sjednocení zde publikovaných údajů o vrozených vadách s údaji poskytovanými mezinárodním organizacím vychází od roku 2004 pozměněná řada publikací, v níž jsou zpracovávány údaje o vrozených vadách u dětí narozených v daném roce nahlášených v roce narození nebo roce následujícím do jednoho roku věku dítěte. Zdrojem informací pro publikaci jsou...
17. 09. 2018 Pozvánka na sympozium "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni" na 10. 11. 2018
  • Dovolujeme si Vás pozvat na III. ročník sympozia DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI, které se uskuteční dne 10. listopadu 2018 v Hotelu Voronež, Brno od 9.00 do 16.00 hod.
13. 09. 2018 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2017
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.
11. 09. 2018 Nabídka zaměstnání: Pracovnice/Pracovník helpdesku; pracoviště Praha
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovnici/pracovníka helpdesku.
10. 09. 2018 Nabídka zaměstnání: Správce IS; pracoviště Praha
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Správce IS.
05. 09. 2018 Pozvánka na Odborné setkání k tématu „Systém hlášení nežádoucích událostí“ na 18. 10. 2018
  • Dovolujeme si Vás pozvat na odborné setkání se zástupci Agentur domácí zdravotní péče (ADP) a Poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) lůžkové péče k tématu "Systém hlášení nežádoucích událostí“, 18.10.2018, 9:00–12:00, Vyšehradská 49/320, Praha 2.
03. 09. 2018 Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2017
  • Zdravotnická statistika - Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Tato publikace nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná.
31. 08. 2018 Dotazník WHODAS 2.0 pro samostatné vyplnění
  • ÚZIS ČR zveřejňuje český překlad Dotazníku Světové zdravotnické organizace k hodnocení disability (WHODAS 2.0) ve verzi pro samostatné vyplnění a představuje interaktivní webovou verzi formuláře WHODAS 2.0 pro odborného testujícího.
17. 08. 2018 Připravovaná změna v organizaci sběru dat Národního onkologického registru, NOR
  • Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, chtěli bychom Vás informovat, že od 1. 1. 2019 vejde v platnost nová metodika Národního onkologického registru (NOR), kterou se významným způsobem mění dosavadní způsob předávání údajů do tohoto registru. (...pokračování)
16. 08. 2018 ZMĚNA V PROVOZU Národního registru hospitalizovaných, NRHOSP
  • Vážení poskytovatelé lůžkových zdravotních služeb, došlo ke spuštění Národního registru hospitalizovaných v novém technickém prostředí, ve kterém jsou již nyní provozovány ostatní registry a informační systémy rezortu zdravotnictví. Do konce sběru dat za rok 2018 bude zachován paralelní provoz registru ve starém prostředí, ve kterém je v tuto chvíli registr provozován. Pro data za rok 2019 již bude vyžadováno odevzdání dat v novém registru a prosíme tedy o přizpůsobení postupů a nemocničního informačního systému na Vaší straně...