13. 03. 2018 Pozvánka na seminář Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb
  • Z důvodu lepší dostupnosti budeme identický seminář pořádat v Praze i Brně. V Praze seminář proběhne 10.4.2018 a v Brně pak 12.4.2018.
28. 02. 2018 Celosvětový den vzácných onemocnění - 28. únor 2018
  • Letošní 28. únor je vyhlášen celosvětovým dnem vzácných onemocnění. Vzácná onemocnění jsou definována jako vážné nebo život ohrožující stavy, které se vyskytují v populaci v méně než pěti případech na deset tisíc osob.
23. 02. 2018 Narození a zemřelí do 1 roku 2016
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu. Publikace obsahuje podrobné údaje o narozených (živě, mrtvě), zemřelých dětech a úmrtnosti dětí do 1 roku, které jsou tříděny podle vitality, porodní hmotnosti, pohlaví, kraje a okresu bydliště, věku a příčiny smrti. Od roku 1998 je publikace rozšířena o vývoj ukazatelů o narozených a zemřelých do 1 roku.
21. 02. 2018 Informace o odstávce
  • Z důvodu plánované odstávky systému, nebudou v termínech 3. - 4. 3. 2018 v provozu registry a systémy rezortu zdravotnictví.
15. 02. 2018 Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2017
  • Aktuální informace 01/18 - Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.
12. 02. 2018 Zpráva ze semináře Zdravotnické informační systémy ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví, konaného dne 6. 2. 2018
  • Dne 6. února 2018 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR konal seminář věnovaný zdravotnickým informačním systémům pro orgány ochrany veřejného zdraví. Jedním z hlavních cílů tohoto setkání bylo představení Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), který nahradil zastaralý systém hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí - EPIDAT.
05. 02. 2018 Národní registr hrazených zdravotních služeb
  • Dne 31. 1. 2018 byl zahájen produkční provoz Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS). Podrobné informace k registru najdete na internetové adrese http://www.uzis.cz/registry/dalsi-registry/narodni-registr-hrazenych-zdravotnich-sluzeb.
01. 02. 2018 Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
  • Dne 1. 2. 2018 byl oficiálně spuštěn nový veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na nové internetové adrese http://nrpzs.uzis.cz.
25. 01. 2018 Metodika implementace GDPR
  • Jak implementovat Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) do resortu zdravotnictví. Metodický materiál pro přímo řízené organizace a ÚZIS ČR (3.1.2018) a modifikovaný metodický materiál pro praktické lékaře a ambulantní specialisty (29.1.2018).
23. 01. 2018 Projekt – INTENT
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vstoupil na základě souhlasu významných evropských institucí do vedení projektu INTENT, kde je odpovědný za budování relevantního IT zázemí a za vývoj evropského virtuálního „know-how“ centra zlepšujícího informovanost onkologických pacientů a kvalitu péče. Projekt INTENT patří do programu Interreg Central Europe, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Cílem projektu INTENT je najít řešení pro inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta („patient-centered model of care“). Projekt se zaměřuje na poskytovatele onkologické péče, pacienty a na tvůrce pravidel a legislativy.