18. 04. 2017 E (MZ) 4-01 - Instruktážní video a materiály k vyplnění výkazu 2016
  • Připravili jsme pro vás instruktážní video, prezentace a další materiály pro usnadnění vyplnění ročního výkazu o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování - E (MZ) 4-01.
18. 04. 2017 E (MZ) 2-01 a 3-01 - Instruktážní videa a materiály k vyplnění výkazů 2016
  • Připravili jsme pro vás instruktážní videa, prezentace a další materiály pro usnadnění vyplnění výkazů E (MZ) 2-01, ročního výkazu o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele Zdravotních služeb a výkazu E (MZ) 3-01, ročního výkazu o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb.
12. 04. 2017 T (MZ) 2-01 - Instruktážní video a materiály k vyplnění výkazu 2016
  • Připravili jsme pro vás instruktážní video, prezentace a další materiály pro usnadnění vyplnění ročního výkazu o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu - T (MZ) 2-01.
12. 04. 2017 T (MZ) 1-01 - Instruktážní video a materiály k vyplnění výkazu 2016
  • Připravili jsme pro vás instruktážní video, prezentace a další materiály pro usnadnění vyplnění ročního výkazu o přístrojovém vybavení zdravotnických zařízení - T (MZ) 1-01.
12. 04. 2017 Nabídka zaměstnání: REGIONÁLNÍ METODIK - Kraj Plzeňský, Jihočeský, Karlovarský
  • Do našeho týmu hledáme novou kolegyni/nového kolegu na pozici Regionální metodik pro Kraj Plzeňský, Jihočeský, Karlovarský.
10. 04. 2017 E (MZ) 6-02 - Instruktážní videa a materiály k vyplnění výkazů 2016
  • Připravili jsme pro vás instruktážní videa, prezentace a další materiály pro usnadnění vyplnění výkazu E (MZ) 6-02 pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb.
10. 04. 2017 Instruktážní videa k vyplnění výkazů 2016
  • Pro usnadnění a zkvalitnění letošního sběru dat jsme pro vás připravili prezentace a instruktážní videa k vyplňování výkazů, ve kterých jsme se zaměřili na nejčastější chyby a zodpověděli nejčastější dotazy.
31. 03. 2017 Informace ke sběru výkazů za rok 2016:
  • Důležité zprávy - Vážení přispěvatelé, dovolte nám Vás informovat, že šablony výkazů budou v sytému pro sběr výkazů  (CÚV) zpřístupňovány postupně v průběhu pondělí 3.4. 2017. Následně bude zahájeno i rozesílání odkazů pro alternativní sběr. Děkujeme za spolupráci      
27. 03. 2017 Projekt – Národní koordinační centrum
  • Cílem projektu je vytvořit koordinační řídící strukturu a metodické zázemí pro zavádění, realizaci a evaluaci programů časného záchytu onemocnění v ČR. V rámci projektu vznikne Národní koordinační centrum složené z Řídící rady a pracovních skupin, které budou navrhovat realizaci pilotních studií a vyhodnocovat jejich dopad a zavede postupy pro monitoring, evaluaci a inovace jednotlivých projektů časného záchytu onemocnění. Tím dojde ke zvýšení dopadu těchto projektů na zdraví obyvatel a optimalizaci jejich nákladové efektivity.
23. 03. 2017 Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2015
  • Zdravotnická statistika - Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Tato publikace nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná.