20. 01. 2016 Informace ke sběru výkazů za rok 2015
  • Sběr výkazů za rok 2015 neproběhne v obvyklém lednovém termínu, ale bude zahájen až 1. dubna 2016 a poběží do 31. května 2016. Více informací zde.
20. 01. 2016 Tuberkulóza a respirační nemoci 2014
  • Zdravotnická statistika - Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Dále jsou v publikaci zařazeny i údaje z jiných informačních systémů, např.: údaje o zhoubných novotvarech dýchacích a nitrohrudních orgánů, údaje o zemřelých, pracovní neschopnosti a síti zařízení, zabývajících se problematikou TBC a respiračních nemocí.
20. 01. 2016 Nabídka zaměstnání: Specialista zdravotnických klasifikací
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Specialista zdravotnických klasifikací.
05. 12. 2015 Nabídka zaměstnání: Specialista na ETL procesy – ETL developer
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Specialista na ETL procesy – ETL developer.
24. 11. 2015 Upozornění na změny kontaktů Regionálních pracovišť
  • Důležité zprávy - S platností k 31. 12. 2015 končí svoji činnost Regionální pracoviště Hradec Králové, Brno a Ostrava. Proto všechny svoje dotazy směrujte prosím po 15. prosinci 2015 na kontakty Regionálního pracoviště Praha.
09. 11. 2015 Informace o plánu elektronizace registrů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)
  • V průběhu roku 2015 přešla většina registrů NZIS pod jednotnou technologickou platformu (JTP) a jsou v rutinním provozu. Až na výjimky podporují všechny tyto registry tři základní způsoby, jak lze data do registrů NZIS zadat ...
04. 11. 2015 Průzkum variant modelového řízení systému pro vytěžování a analýzu dat v rámci projektu DGR Restart
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR je správcem Národního zdravotnického informačního systému a je také pověřen revitalizací úhradového systému ve zdravotnictví - projekt DRG restart. Za účelem reálného plnění našich úkolů bychom si rádi zmapovali situaci na trhu a dostupné nástroje zejména v oblasti budování datových skladů (DW) a Bussiness Intelligence (BI). Předmětem průzkumu je zejména zjistit technické možnosti navrhovaných nástrojů a řešení.
23. 09. 2015 Asistovaná reprodukce v České republice 2013
  • Zdravotnická statistika - Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.
23. 09. 2015 Potraty 2013
  • Zdravotnická statistika - Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.
22. 09. 2015 Vyhodnocení veřejné zakázky: Audit IT řešení registrů Národního zdravotnického informačního systému
  • Dne 17.9.2015 vybrala hodnotící komise cenově nejvýhodnější nabídku splňující všechna požadovaná kritéria. Vítězným dodavatelem se stal státní podnik EZÚ, s.p.