29. 11. 2019 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2018
  • Aktuální informace A07/19 - V roce 2018 u 193 poskytovatelů lůžkové péče v ČR čerpalo zdravotní služby 119,2 tisíc cizinců, s celkovými náklady v hodnotě 1,021 mld. Kč. Z tohoto počtu 59,8 tisíc ošetřených cizinců (50 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska (22 %), Ukrajiny (16 %), Ruska (7 %) a Německa (7 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (34 %) a v hotovosti (33 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou...
29. 11. 2019 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2018
  • Aktuální informace A06/19 - Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření. V roce 2018 došlo k nárůstu o 363 vykázaných sonografů (6 %), 115 zubních rentgenů (1,5 %), 85 hemodialyzačních přístrojů (3,5 %), 10 tomografů pro magnetickou rezonanci (10 %), 6 gama kamer (5,0 %), 4 CT přístroje (2,4 %), 41 laserů (3,0 %) a 72 laparoskopů (11 %). Naopak byl zaznamenán...
25. 11. 2019 Asistovaná reprodukce v České republice 2017
  • Zdravotnická statistika - Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.
21. 11. 2019 Lékárenská péče 2018
  • Aktuální informace A05/19 - Lékárenskou péči zajišťovalo (k 31. 12. 2018) 2 769 lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv a 208 výdejen zdravotnických prostředků. Na 1 lékárnu v roce 2018 připadalo v průměru 3 846 obyvatel. Zařízení za loňský rok přijala více než 69,7 mil. receptů a téměř 3,9 mil. poukazů na zdravotnické prostředky, tj. 6,55 receptů a 0,36 poukazu na 1 obyvatele ČR. Každý obyvatel v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1 658 Kč. Celková částka za doplatky léků činila 7,70 mld. Kč,...
20. 11. 2019 Vyřizování žádostí o analýzu dat z NZIS
  • Vážení žadatelé, vzhledem k nahromaděnému množství žádostí o analýzu dat ke konci kalendářního roku budou požadavky přijaté po 20.11.2019 z kapacitních důvodů vyřizovány až po 1.1.2020.
15. 11. 2019 Zpráva z Konference KlasifiKon 2019, konané ve dnech 22. a 23. 10. 2019, publikace prezentovaných materiálů
  • Ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala konference KlasifiKon 2018 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou materiály z konference včetně reportáže, prezentací a rozhovorů s přednášejícími.
11. 11. 2019 Hlášení nových položek do Národního registru zdravotnických pracovníků od 2.1.2020 pro poskytovatele zdravotních služeb
  • Na základě novely zákona č. 372/2011 Sb. dojde od 2.1.2020 k rozšíření hlášení nových položek do NR-ZP pro poskytovatele zdravotních služeb. Při vkládání údajů přes webové rozhraní je již možné nové položky doplnit a není nutné čekat až na začátek roku 2020.
30. 10. 2019 Pozvánka na Konferenci NZIS Open 2019, termín 13. 12. 2019
  • ÚZIS ČR srdečně zve všechny zájemce na konferenci NZIS Open 2019 s podtitulem Otevíráme Národní zdravotnický informační systém.
27. 09. 2019 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2018
  • Aktuální informace A04/19 - V roce 2018 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 17 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 235 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 20 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 11 054 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,7 dnů.
25. 09. 2019 Nabídka zaměstnání: Programátor
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Programátor, pracoviště Praha.