24. 02. 2017 Pozvánka na Seminář k pololetnímu výkatu E(MZ) 6-02 o ekonomice poskytovatele ZS - lůžkové zařízení
  • Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k pololetnímu výkazu E (MZ) 6-02 o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - lůžkové zařízení, který je pořádán ve dvou termínech: v Praze dne 29.3.2017, 10–13 hodin a v Brně dne 5.4.2017, 10–13 hodin.
03. 02. 2017 WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)
  • Klasifikace - Dotazník WHODAS 2.0 vznikl ve spolupráci Světové zdravotnické organizace (WHO) a následujících organizací v USA: Národního úřadu duševního zdraví (NIMH), Národního úřadu pro zneužívání alkoholu (NIAAA) a Národního úřadu pro zneužívání drog (NIDA). Projekt měl název WHO/NIH Joint Project on Assessment and Classification of Disablement. WHODAS 2.0 byl vyvinut pro použití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - MKF (v originále ICF) v praxi. Nástroj obsahuje následující domény: porozumění a komunikace; mobilita; sebeobsluha; vztahy s lidmi;...
02. 02. 2017 Výkon práv a závazků státu, které vykonávalo KSRZIS přebírá od 1. února 2017 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
  • Na základě § 5 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky Opatření o zrušení organizační složky státu, kterým se ruší organizační složka státu Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy. Výkon práv a závazků státu, které vykonávalo KSRZIS přebírá od 1. února 2017 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
02. 02. 2017 Veřejná zakázka - Evaluace projektu Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů NZIS
  • Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na Evaluaci projektu „Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů NZIS, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity“. Nabídky podávejte v termínu do 13. 2. 2017 do 10,00 hod.
30. 01. 2017 Workshop Následná, dlouhodobá a paliativní péče 19. 1. 2017
  • Dne 19. ledna 2017 se na Ministerstvu zdravotnictví konal workshop, věnovaný následné, dlouhodobé a paliativní péči v České republice. U kulatého stolu se sešli zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Světové zdravotnické organizace. Mezi pozvanými hosty byli zástupci zdravotních pojišťoven, Ministerstva práce a sociálních věcí a především kliničtí odborníci, kteří se specializují na dlouhodobou, následnou a paliativní péči. Hlavním cílem setkání bylo předání informací z datových zdrojů a analýz ÚZIS, výměna názorů a připomínek expertů z klinické praxe a také plánování nových strategických úkolů ke zlepšení dlouhodobé, následné a paliativní péče v České republice. Dovolujeme si vám nabídnout podrobnou zprávu o průběhu a závěrech odborného setkání, prezentace jednotlivých řečníků, fotografie a krátké video s rozhovory se zástupci Světové zdravotnické organizace, ÚZIS a odborníků z klinické praxe.
25. 01. 2017 Nabídka zaměstnání: Databázový analytik
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Databázový analytik.
17. 01. 2017 Narození a zemřelí do 1 roku 2013–2015
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu. Publikace obsahuje podrobné údaje o narozených (živě, mrtvě), zemřelých dětech a úmrtnosti dětí do 1 roku, které jsou tříděny podle vitality, porodní hmotnosti, pohlaví, kraje a okresu bydliště, věku a příčiny smrti. Od roku 1998 je publikace rozšířena o vývoj ukazatelů o narozených a zemřelých do 1 roku.
11. 01. 2017 Zdravotnická ročenka České republiky 2015
  • Ročenky - Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje...
11. 01. 2017 Zdravotnická ročenka České republiky 2014
  • Ročenky - Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje...
11. 01. 2017 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2015
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.