14. 05. 2019 Nabídka zaměstnání: Referent oddělení sběru dat; pracoviště Praha
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme pracovnici/pracovníka na pracovní pozici Referent oddělení sběru dat.
26. 04. 2019 Prodloužení termínu sběru výkazů za rok 2018 do 15. května 2019
  • Vzhledem k tomu, že ne všichni poskytovatelé zdravotních služeb se v průběhu letošního sběru výkazů za rok 2018 adaptovali na dřívější interval sběru výkazů (do 30. 4. 2019), prodlužuje ÚZIS ČR termín pro sběr výkazů za rok 2018 do 15. května 2019.
02. 04. 2019 Revize napájení výpočetního systému ÚZIS ČR
  • Důležité zprávy - Vážení uživatelé, od 5. 4. 2019 do 8. 4. 2019 bude probíhat revize a oprava transformátoru, který zajišťuje napájení našeho výpočetního systému. Z tohoto důvodu mohou nastat výpadky, které způsobí nefunkčnost některých registrů. Za tuto situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.  
22. 02. 2019 KlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek
  • Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2018 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech, která se konala ve dnech 6–7.11.2018. Protože hlavním tématem konference byla 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a další novinky v oblasti klinických klasifikací a terminologií, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a umožnit je shlédnout i těm odborníkům, kteří se konference nemohli zúčastnit.
19. 02. 2019 Vzpomínka na konferenci PREVON 2018 - zveřejněn webcast z konference
  • Na webu konference jsme zveřejnili audiovizuální záznamy všech 45 přednášek konference PREVON, kterou organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
30. 01. 2019 Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru – informace pro poskytovatele zdravotních služeb oborů patologie a cytologie
  • Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.
22. 01. 2019 Pozvánka na Kurz Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví dovoluje informovat o pokračující realizaci Kurzu Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG.
11. 01. 2019 Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru (NOR) – informace pro poskytovatele zdravotních služeb
  • Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.
19. 12. 2018 Zemřela prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
  • S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o náhlém úmrtí paní profesorky Olgy Švestkové. Dovolujeme si za Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky vyjádřit upřímnou soustrast s jejím odchodem...
17. 12. 2018 Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2017
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Publikace informuje o síti oddělení soudního lékařství a jejich personálním zajištění, pitvách a toxikolgických vyšetřeních provedených na těchto oděleních.