19. 02. 2019 Vzpomínka na konferenci PREVON 2018 - zveřejněn webcast z konference
  • Na webu konference jsme zveřejnili audiovizuální záznamy všech 45 přednášek konference PREVON, kterou organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
18. 02. 2019 Nabídka zaměstnání: Asistent / asistentka
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Asistent / asistentka.
18. 02. 2019 Nabídka zaměstnání: Správce ICT, pracoviště Praha
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka/pracovnici na pozici Správce ICT, pracoviště Praha.
30. 01. 2019 Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru – informace pro poskytovatele zdravotních služeb oborů patologie a cytologie
  • Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.
22. 01. 2019 Pozvánka na Kurz Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví dovoluje informovat o pokračující realizaci Kurzu Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG.
11. 01. 2019 Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru (NOR) – informace pro poskytovatele zdravotních služeb
  • Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.
19. 12. 2018 Zemřela prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
  • S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o náhlém úmrtí paní profesorky Olgy Švestkové. Dovolujeme si za Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky vyjádřit upřímnou soustrast s jejím odchodem...
17. 12. 2018 Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2017
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Publikace informuje o síti oddělení soudního lékařství a jejich personálním zajištění, pitvách a toxikolgických vyšetřeních provedených na těchto oděleních.
12. 12. 2018 Potraty 2016
  • Zdravotnická statistika - Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.
11. 12. 2018 Zpráva z Konference PREVON 2018, konané ve dnech 13. - 14. 11. 2018
  • Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 se v TOP HOTELU Praha konal 2. ročník konference PREVON 2018. Konferenci organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. Konference představila aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací, videoreportáž a rozhovory s přednášejícími.