HlavníKlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek

Mgr. Dalibor Slovák: Aktualizace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví pro rok 2019

ÚZIS ČR připravuje aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF. Podpůrnými materiály pro uvedenou aktualizaci jsou dokumenty WHO (ICF updates 2011-2018).

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

 (0 MB)

Fotogalerie