HlavníSemináře a konference

Pozvánka na IV. SYMPOZIUM DEKUBITY – Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, termín 8. 11. 2019

Adobe Systems  

Pozvánka: IV. SYMPOZIUM DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči
o dlouhodobě nemocné pacienty.

Odborný garant akce: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Hlavní organizátor:

 • Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR)
 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno (LF MU)

Spolupořadatelé a odborné zajištění:

 • Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
 • Evropský poradní panel pro otázky dekubitu (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP)
 • Evropská společnost pro léčbu ran (European Wound Management Association, EWMA)

Datum konání: 8. 11. 2019
Čas konání: 9.00–17.00
Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Vědecký a organizační výbor:

 • prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
 • PhDr. Petra Búřilová, BBA
 • Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
 • PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
 • Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
 • Mgr. Michal Pospíšil
 • PhDr. Simona Saibertová

Zvaní zahraniční řečníci:

 • Maarit Ahtiala, RN (Turku University Hospital, Finland)
 • Irena Pukiová (Oxford University, United Kingdom)

 

Prezentace zahraničních účastníků budou konsekutivně tlumočeny.
Konferenční sborník bude publikován v odborném periodiku indexovaném v databázi WoS a SCOPUS.
Konferenční poplatek: 600 Kč

Podrobné informace naleznete na odkazu včetně registračního formuláře: https://shnu.uzis.cz/news-detail/cs/49-iv-sympozium-dekubity-sdileni-zkusenosti-na-mezinarodni-urovni/

 

Fotogalerie