HlavníSemináře a konference

Pozvánka na konferenci "PreVOn 2017", která se koná dne 25. 9. 2017

  Adobe Systems  

Zveme Vás na konferenci  PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností 

Datum konání: 25. 9. 2017 
Místo konání: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4
Čas konání: 9.00–18.00 

Hlavní organizátor: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Záštitu nad konferencí poskytli:

  • Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu
  • Miloslav Ludvík, ministr zdravotnictví ČR
  • Rostislav Vyzula, předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy
  • Alena Šteflová, vedoucí Kanceláře WHO v ČR
  • Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
  • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
  • Česká onkologická společnost ČLS JEP

Konference PreVOn 2017 je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904, který je spolufinancován Evropskou unií 

Podrobnosti ke konferenci, registrace a podrobný program najdete na konferenčních webových stránkách

Fotogalerie