HlavníSemináře a konference

Pozvánka na odborné setkání „Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru“ na 31. 10. 2018


Datum: 31. 10. 2018 10:00 - 14:00
Místo: Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Praha 2

ÚZIS ČR si Vás dovoluje pozvat k odbornému setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019.

Na odborné setkání jsou zváni zejména zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru, zejména členové Rady NOR a pracovníci Územních pracovišť NOR.

S ohledem na význam problematiky sběru dat NOR pro plánování a hodnocení onkologické péče v ČR věříme v hojnou účast.

Registrace k účasti

Pozvánka a program

Fotogalerie