HlavníArchiv ročníkůInformace ze zdravotnictví krajů

Archiv ročníků - Informace ze zdravotnictví krajů - 2010

Jihomoravský kraj

30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2007 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2008 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Jihomoravském kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizo-vaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.
30. Říjen 2010
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Jihomoravského kraje v roce 2009 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2009 v kraji dosáhly 8,48 mld. Kč.
30. Říjen 2010

"V roce 2009 bylo hospitalizováno celkem 7 337 případů se základní diagnózou I20-I25 ischemické nemoci srdeční obyvatel s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji v lůžkových zařízeních kdekoliv v ČR; o 3 % méně než v roce 2008."

30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o diabetologické péči v Jihomoravském kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

kraj Vysočina

30. Říjen 2010
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích kraje Vysočina v roce 2009 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2009 v kraji dosáhly 3,01 mld. Kč.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v kraji Vysočina v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření-vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2009 se s diabetem léčilo 30 986 pacientů, což představuje 602 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2008 je to o 650 léčených pacientů méně.

Moravskoslezský kraj

30. Říjen 2010
V roce 2009 byla v nemocnicích Moravskoslezského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 646 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 29,7 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 858 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2009 dosáhly 2,23 mil. Kč.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Moravskoslezském kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 10,09 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se téměř nezměnil a činil 33,5 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (20,9 %).
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně zvýšil. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 3 008 registrovaných pacientek. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2009 bylo v kraji evidováno 12 588 porodů a 20 503 gynekologických operací.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Moravskoslezském kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku snížil o 5 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 336 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech senná rýma (J30.1).
30. Říjen 2010
(chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, ortopedie, hrudní chirurgie, dětská chirurgie, léčba popálenin). Tato informace o chirurgické péče v Moravskoslezském kraji za rok 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění a činnosti včetně úrazovosti. Údaje jsou členěny dle území a dle jednotlivých oborů.
30. Říjen 2010
Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem byla zpracována za 59 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 134 lékařů a 393 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 1 562 143 vyšetření.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Moravskoslezském kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

Olomoucký kraj

30. Říjen 2010
V roce 2009 byla v nemocnicích Olomouckého kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 1 881 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 14,65 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 444 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2009 dosáhly 0,58 mil. Kč.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Olomouckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 11,89 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se téměř nezměnil a činil 33 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (19,5 %).
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Olomouckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 2 793 registrovaných pacientek. Téměř 65 % žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2009 bylo v kraji evidováno 6 786 porodů a 9 196 gynekologických operací.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Olomouckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku snížil o 8 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 4 349 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech senná rýma (J30.1).
30. Říjen 2010
(chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, ortopedie, hrudní chirurgie, dětská chirurgie, léčba popálenin). Tato informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péče v Olomouckém kraji za rok 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti.
30. Říjen 2010
Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 88 % a celkem byla zpracována data ze 35 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 89 lékařů a 220 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 866 051 vyšetření.
30. Říjen 2010
Tato informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2009 se s diabetem léčilo 52 253 pacientů. Klesá počet osob léčených pouze dietou (10 546 v roce 2009), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Dále byl zaznamenán také nárůst počtu diabetiků s chronickými diabetickými komplikacemi. Ty mělo v roce 2009 celkem 30 % léčených osob.

Zlínský kraj

30. Říjen 2010
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Zlínského kraje v roce 2009 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči ve Zlínském kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2009 v kraji dosáhly 3,43 mld. Kč.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření-vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2009 se s diabetem léčilo 59 032 pacientů, což představuje 999 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2008 je to o 1 399 léčených pacientů více.

Královéhradecký kraj

30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Královéhradeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Královéhradeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Královéhradeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Královéhradeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Královéhradeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Královéhradeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Královéhradeckém kraji za rok 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
30. Říjen 2010
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Královéhradeckého kraje v roce 2009 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
30. Říjen 2010
Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2009 v Královéhradeckém kraji 286 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 561 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 2,3 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 4,8 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

Liberecký kraj

30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Libereckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Libereckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Libereckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Libereckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Libereckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Libereckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Libereckém kraji za rok 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
30. Říjen 2010
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Libereckého kraje v roce 2009 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
30. Říjen 2010
Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2009 v Libereckém kraji 197 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 682 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,7 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,5 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

Pardubický kraj

30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Pardubickém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Pardubickém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Pardubickém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Pardubickém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Pardubickém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Pardubickém kraji za rok 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
30. Říjen 2010
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2009 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
30. Říjen 2010
Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2009 v Pardubickém kraji 222 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 738 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,9 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,0 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

Ústecký kraj

30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Ústeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Ústeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Ústeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Ústeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Ústeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Ústeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.
30. Říjen 2010
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Ústeckém kraji za rok 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
30. Říjen 2010
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Ústecký kraje v roce 2009 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
30. Říjen 2010
Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2009 v Ústeckém kraji 355 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 750 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 3,2 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,7 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.