HlavníArchiv ročníkůInformace ze zdravotnictví krajů

Archiv ročníků - Informace ze zdravotnictví krajů - 2011

Jihomoravský kraj

7. Září 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 4,8 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 347 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).

21. Červenec 2011

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Jihomoravského kraje v roce 2010 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

14. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Jihomoravském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizo¬vaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

14. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2010 v kraji dosáhly 8,27 mld. Kč.

14. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Jihomoravském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

14. Listopad 2011

V roce 2010 byly v kraji 4 kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 330 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 286 dětí. V průběhu roku bylo přijato 301 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 293 dětí, 75 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

14. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o diabetologické péči v Jihomoravském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

15. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

15. Listopad 2011

Počet ambulantních psychiatrických ošetření vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2 %, tj. na 290 461 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 2,6 %. Celkově bylo v roce 2010 ošetřeno 56 965 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy.

15. Listopad 2011

Se základní diagnózou F00–F99 se uskutečnilo 6 203 hospitalizací obyvatel kraje v lůžkových zařízeních kdekoli v ČR, což představuje 538 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel. Z celkového počtu bylo 8,7 % hospitalizací ve věku do 19 let. Nejčastějším důvodem k hospitalizaci mužů byla diagnóza F10 a žen F40–F59. Průměrný věk mužů činil 41,6 roku a žen 48,2 roku.

kraj Vysočina

7. Září 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v kraji Vysočina v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 11 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 407 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).

21. Červenec 2011

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích kraje Vysočina v roce 2010 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

14. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Kraji Vysočina v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

14. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2010 v kraji dosáhly 2,94 mld. Kč.

14. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v kraji Vysočina v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

14. Listopad 2011

V roce 2010 byly v kraji dva kojenecké ústavy s dětským domovem pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 91 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 68 dětí. V průběhu roku bylo přijato 78 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 79 dětí, 41 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

14. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2010 se s diabetem léčilo 33 559 pacientů, což představuje 652 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2009 je to o 2 573 léčených pacientů více.

15. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Kraji Vysočina v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

15. Listopad 2011

Počet ambulantních psychiatrických ošetření vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 3,6 %, tj. na 114 239 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 5,3 %. Celkově bylo v roce 2010 ošetřeno 21 762 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy.

15. Listopad 2011

Se základní diagnózou F00–F99 se uskutečnilo 2 213 hospitalizací obyvatel kraje v lůžkových zařízeních kdekoli v ČR, což představuje 430 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel. Z celkového počtu bylo 12,4 % hospitalizací ve věku do 19 let. Nejčastějším důvodem k hospitalizaci mužů byla diagnóza F10 a žen F40–F59. Průměrný věk mužů činil 42,4 roku a žen 47,6 roku.

Zlínský kraj

7. Září 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie ve Zlínském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 6 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 552 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).

21. Červenec 2011

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Zlínského kraje v roce 2010 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

14. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči ve Zlínském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

14. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2010 v kraji dosáhly 3,48 mld. Kč.

14. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny ve Zlínském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

14. Listopad 2011

V roce 2010 byl v kraji jeden kojenecký ústav a jeden dětský domov pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 71 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 43 dětí. V průběhu roku bylo přijato 62 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 74 dětí, 46 % do vlastní rodiny. Deset z propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

14. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2010 se s diabetem léčilo 59 418 pacientů, což představuje 1 006 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2009 je to o 386 léčených pacientů více.

15. Listopad 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.

15. Listopad 2011

Počet ambulantních psychiatrických ošetření vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 4,5 %, tj. na 102 628 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 6,1 %. Celkem bylo v roce 2010 ošetřeno 23 544 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy.

15. Listopad 2011

Se základní diagnózou F00–F99 se uskutečnilo 3 005 hospitalizací obyvatel kraje v lůžkových zařízeních kdekoli v ČR, což představuje 509 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel. Z celkového počtu bylo 7 % hospitalizací ve věku do 19 let. Nejčastějším důvodem k hospitalizaci mužů byla diagnóza F10 a žen F20–F29. Průměrný věk mužů činil 41,5 roku a žen 47,9 roku.

Královéhradecký kraj

14. Červenec 2011

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Královéhradeckého kraje v roce 2010 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

7. Prosinec 2011

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2010 v Královéhradeckém kraji 273 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 618 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 2,3 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 4,7 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

7. Září 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Královéhradeckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Královéhradeckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Královéhradeckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Královéhradeckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Královéhradeckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Královéhradeckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Královéhradeckém kraji za rok 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.

Liberecký kraj

21. Červenec 2011

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Libereckého kraje v roce 2010 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

7. Prosinec 2011

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2010 v Libereckém kraji 193 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 738 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,7 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,6 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

7. Září 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Pardubickém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Libereckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Libereckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Libereckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Libereckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Libereckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Libereckém kraji za rok 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.

Moravskoslezský kraj

21. Červenec 2011

V roce 2010 byla v nemocnicích Moravskoslezského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 769 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 32 mil. Kč. Z tohoto počtu 2 012 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2010 dosáhly 3,04 mil. Kč.

21. Červenec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Moravskoslezském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku snížil o 3 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 156 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech senná rýma (J30.1).

7. Září 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Olomouckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 11,45 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se téměř nezměnil a činil 34 %.

7. Září 2011

Tato informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2010 se s diabetem léčilo 52 960 pacientů. Klesá počet osob léčených pouze dietou (8 967 v roce 2010), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Dále byl zaznamenán mírný pokles počtu diabetiků s chronickými diabetickými komplikacemi. Ty mělo v roce 2010 celkem 29 % léčených osob.

2. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 3 036 registrovaných pacientek. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2010 bylo v kraji evidováno 12 399 porodů a 20 922 gynekologických operací.

2. Prosinec 2011

Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 92 % a celkem byla zpracována za 58 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 141 lékařů a 394 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 1 549 569 vyšetření.

2. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje analyzuje zajištění a objem poskytnuté primární péče v kraji, okresech i na území obcí s rozšířenou působností v roce 2010. V publikaci je uvedena řada relativních ukazatelů v přepočtu na obyvatele. Informace se týkají činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů.

2. Prosinec 2011

Tato informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, jako je druh a počet chirurgických ošetření-vyšetření, počet ošetřených úrazů ve vztahu k věku a pohlaví zraněné osoby a druhu úrazu a o personálním obsazení zajišťujícím činnost těchto ambulancí v Moravskoslezském kraji za rok 2010. Nabízí také jednoduché srovnání těchto ukazatelů podle okresů kraje. Počet návštěv na chirurgii byl zhruba stejný jako v roce předchozím, počet ošetřených úrazů se zvýšil o 9 %.

2. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

2. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Moravskoslezském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Olomoucký kraj

21. Červenec 2011

V roce 2010 byla v nemocnicích Olomouckého kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 002 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 12,35 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 428 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2010 dosáhly 1,09 mil. Kč.

21. Červenec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Olomouckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 6 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 4 513 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech astma (J45.-).

7. Září 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Olomouckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 11,45 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se téměř nezměnil a činil 34 %.

7. Září 2011

Tato informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2010 se s diabetem léčilo 52 960 pacientů. Klesá počet osob léčených pouze dietou (8 967 v roce 2010), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Dále byl zaznamenán mírný pokles počtu diabetiků s chronickými diabetickými komplikacemi. Ty mělo v roce 2010 celkem 29 % léčených osob.

2. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Olomouckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 2 806 registrovaných pacientek. Téměř 68 % žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2010 bylo v kraji evidováno 6 610 porodů a 9 980 gynekologických operací.

2. Prosinec 2011

Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 93 % a celkem byla zpracována data ze 39 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 92 lékařů a 228 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 878 237 vyšetření.

2. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje analyzuje zajištění a objem poskytnuté primární péče v kraji, okresech i na území obcí s rozšířenou působností v roce 2010. V publikaci je uvedena řada relativních ukazatelů v přepočtu na obyvatele. Informace se týkají činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů.

2. Prosinec 2011

Tato informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, jako je druh a počet chirurgických ošetření-vyšetření, počet ošetřených úrazů ve vztahu k věku a pohlaví zraněné osoby a druhu úrazu a o personálním obsazení zajišťujícím činnost těchto ambulancí v Olomouckém kraji za rok 2010. Nabízí také jednoduché srovnání těchto ukazatelů podle okresů kraje. Počet návštěv na chirurgii byl zhruba stejný jako v roce předchozím, počet ošetřených úrazů se snížil o 8 %.

2. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

2. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Olomouckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Pardubický kraj

14. Červenec 2011

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2010 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

7. Prosinec 2011

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2010 v Pardubickém kraji 225 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 735 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,9 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 4,8 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

7. Září 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Pardubickém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Pardubickém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Pardubickém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Pardubickém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Pardubickém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Pardubickém kraji za rok 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.

Ústecký kraj

21. Červenec 2011

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Ústeckého kraje v roce 2010 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

7. Prosinec 2011

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2010 v Ústeckém kraji 352 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 767 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 3,0 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 6,2 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

7. Září 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Ústeckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Ústeckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Ústeckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Ústeckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Ústeckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Ústeckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

12. Prosinec 2011

Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Ústeckém kraji za rok 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.