HlavníArchiv ročníkůInformace ze zdravotnictví krajů

Archiv ročníků - Informace ze zdravotnictví krajů - 2013

Jihomoravský kraj

12. Červen 2013

V roce 2012 byla v nemocnicích Jihomoravského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 8 612 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 74,8 mil. Kč. Z tohoto počtu 5 511 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2012 dosáhly 1,37 mil. Kč.

2. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku snížil o 10,5 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 5 286 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).

4. Září 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

12. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2012 v kraji dosáhly 8,20 mld. Kč.

6. Září 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Jihomoravském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizo­vaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo v průměru 10,8 praktických lékařů pro děti a dorost na 10 tisíc obyvatel 0–18 let. Podíl dětí kojených šest měsíců a déle se zvýšil z 34 % na 38 %. Podíl alergiků v dětské a dorostové populaci je 12,8 %.

12. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.

14. Srpen 2013

Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 0,6 %, tj. na 293 201 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů, o 6,3 %. Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 68 545 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

3. Říjen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 2,7 %. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,5 ošetření (ČR 2,4).

12. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

16. Leden 2014
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2012 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení. Činnost v oboru zajišťovalo 223 lékařů a 404 ostatních odborných zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 1 833 tisíc vyšetření.
16. Leden 2014
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Jihomoravském kraji za rok 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V ambulancích bylo ošetřeno 555 tisíc pacientů, 173 tisíc s úrazem, z toho bylo 55 tisíc zlomenin. Z toho plyne, že každý třetí pacient měl úraz a každý třetí úraz byla zlomenina.
3. Říjen 2013

V roce 2012 byla v kraji čtyři zařízení, jejichž kapacita činila 272 míst, a bylo v nich ke konci roku umístěno 236 dětí. V průběhu roku bylo přijato 314 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 321 dětí, 67 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok. 

Kraj Vysočina

12. Červen 2013

V roce 2012 byla v nemocnicích Kraje Vysočina poskytnuta zdravotní péče celkem 1 000 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 5,7 mil. Kč. Z tohoto počtu 656 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2012 dosáhly 212 tis. Kč.

12. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Kraji Vysočina v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispen­zarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku snížil o 7,4 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 601 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu byly pollinosa (J30.1) a astma (J45.-).

4. Září 2013

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření‑vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2012 se s diabetem léčilo 35 097 pacientů, což představuje 687 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2011 je to o 1 391 léčených pacientů více.

12. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2012 v kraji dosáhly 3,05 mld. Kč.

6. Září 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Kraji Vysočina v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo v průměru 10,7 praktických lékařů pro děti a dorost na 10 tisíc obyvatel 0–18 let. Podíl dětí kojených šest měsíců a déle zůstal na úrovni minulého roku, tj. 45 %. Podíl alergiků v dětské a dorostové populaci je 15,3 %.

12. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Kraji Vysočina v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.

14. Srpen 2013

Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2,4 %, tj. na 124 931 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 7,9 %. Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 24 464 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy.

3. Říjen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 3,7 %. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,6 ošetření (ČR 2,4).

12. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Kraji Vysočina v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

16. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Kraji Vysočina v roce 2012 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení. Činnost v oboru zajišťovalo 50 lékařů a 112 ostatních odborných zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 623 tisíc vyšetření. 

16. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví o chirurgické péči v Kraji Vysočina za rok 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V ambulancích bylo ošetřeno 248 tisíc pacientů, 84 tisíc s úrazem, z toho bylo 17 tisíc zlomenin. Z toho plyne, že každý třetí pacient měl úraz a každý pátý úraz byla zlomenina. 

Královéhradecký kraj

28. Srpen 2013

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Královéhradeckého kraje v roce 2012 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

3. Říjen 2013

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2012 v Královéhradeckém kraji 264 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 687 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 2,2 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,6 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé. 

28. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

16. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

28. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Královéhradeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

28. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Královéhradeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

16. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Královéhradeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení. 

17. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

17. Leden 2014
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Královéhradeckém kraji za rok 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
17. Leden 2014

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 0,8 %, tj. na 131 359 vyšetření. Pokles byl zaznamenán u počtu pacientů o 0,2 %. Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 29 646 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. 

3. Říjen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Liberecký kraj

28. Srpen 2013

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Libereckého kraje v roce 2012 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

3. Říjen 2013

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2012 v Libereckém kraji 199 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 753 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,6 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 6,4 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

28. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Libereckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

16. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Libereckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí. 

28. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Libereckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

28. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Libereckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

16. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Libereckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

17. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Libereckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. 

17. Leden 2014
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Libereckém kraji za rok 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
17. Leden 2014

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2,3 %, tj. na 89 146 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů o 3,8 %. Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 20 098 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. 

3. Říjen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Libereckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Moravskoslezský kraj

12. Červen 2013

V roce 2012 byla v nemocnicích Moravskoslezského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 970 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 31,7 mil. Kč. Z tohoto počtu 2 027 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2012 dosáhly 1,71 mil. Kč.

22. Červenec 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Moravskoslezském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku snížil o 4 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 5 769 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech senná rýma (J30.1).

22. Červenec 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Moravskoslezském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 9,4 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se snížil o 1,2 procentního bodu a činil 36,4 %.

27. Leden 2014

Tato informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2012 se s diabetem léčilo 105 330 pacientů. Klesá počet osob léčených pouze dietou (13 715 v roce 2012), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Dále byl zaznamenán stejný podíl diabetiků s chronickými diabetickými komplikacemi. Ty mělo v roce 2012 celkem 31,4 % léčených osob.

22. Červenec 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil o 2,9 %. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 3 218 registrovaných pacientek. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2012 bylo v kraji evidováno 11 141 porodů a 19 527 gynekologických operací.

22. Červenec 2013

Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 92 % a celkem byla zpracována za 59 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 148 lékařů a 404 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 1 636 802 vyšetření.

17. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje analyzuje zajištění a objem poskytnuté primární péče v kraji, okresech i na území obcí s rozšířenou působností v roce 2012. V publikaci je uvedena řada relativních ukazatelů v přepočtu na obyvatele. Informace se týkají činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů. 

17. Leden 2014

Tato informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, jako je druh a počet chirurgických ošetření-vyšetření, počet ošetřených úrazů ve vztahu k věku a pohlaví zraněné osoby a druhu úrazu a o personálním obsazení zajišťujícím činnost těchto ambulancí v Moravskoslezském kraji za rok 2012. Nabízí také jednoduché srovnání těchto ukazatelů podle okresů kraje. Počet návštěv na chirurgii byl zhruba stejný jako v roce předchozím, počet ošetřených úrazů se zvýšil o 0,6 %.

17. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

17. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Moravskoslezském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

17. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2012 v kraji dosáhly 8,63 mld. Kč.

Olomoucký kraj

12. Červen 2013

V roce 2012 byla v nemocnicích Olomouckého kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 505 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 16,18 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 635 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla využití smluvního pojištění v ČR a zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2012 dosáhly 228 tis. Kč.

22. Červenec 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Olomouckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 4 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 4 352 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech astma (J45.-).

22. Červenec 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Olomouckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 10,6 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se snížil o 2,2 procentní body na 36 %.

27. Leden 2014

Tato informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2012 se s diabetem léčilo 56 190 pacientů. Klesá počet osob léčených pouze dietou (5 834 v roce 2012), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Dále byl zaznamenán mírný nárůst počtu diabetiků s chronickými diabetickými komplikacemi. Ty mělo v roce 2012 celkem 29,7 % léčených osob.

2. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Olomouckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil o 2,1 %. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 2 711 registrovaných pacientek. 61 % žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2012 bylo v kraji evidováno 6 029 porodů a 9 694 gynekologických operací.

2. Srpen 2013

Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 95 % a celkem byla zpracována data ze 39 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 91 lékařů a 209 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 900 325 vyšetření.

17. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje analyzuje zajištění a objem poskytnuté primární péče v kraji, okresech i na území obcí s rozšířenou působností v roce 2012. V publikaci je uvedena řada relativních ukazatelů v přepočtu na obyvatele. Informace se týkají činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů.

17. Leden 2014

Tato informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, jako je druh a počet chirurgických ošetření-vyšetření, počet ošetřených úrazů ve vztahu k věku a pohlaví zraněné osoby a druhu úrazu a o personálním obsazení zajišťujícím činnost těchto ambulancí v Olomouckém kraji za rok 2012. Nabízí také jednoduché srovnání těchto ukazatelů podle okresů kraje. Počet návštěv na chirurgii byl zhruba stejný jako v roce předchozím, počet ošetřených úrazů se snížil o 0,6 %.

17. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

17. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Olomouckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

17. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2012 v kraji dosáhly 3,80 mld. Kč.

Pardubický kraj

28. Srpen 2013

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2012 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

3. Říjen 2013

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2012 v Pardubickém kraji 217 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 814 registrovaných pacientů. Bylo provedeno téměř 1,8 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,8 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé. 

28. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Pardubickém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

16. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Pardubickém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí. 

28. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Pardubickém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

28. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Pardubickém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

16. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

17. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Pardubickém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. 

17. Leden 2014
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Pardubickém kraji za rok 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
17. Leden 2014

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2,9 %, tj. na 113 773 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů o 1,6 %. Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 24 602 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

3. Říjen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Pardubickém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Ústecký kraj

28. Srpen 2013

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Ústeckého kraje v roce 2012 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

3. Říjen 2013

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2012 v Ústeckém kraji 359 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 760 registrovaných pacientů. Bylo provedeno téměř 3,0 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 6,8 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé. 

28. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Ústeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

16. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Ústeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí. 

28. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Ústeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

28. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Ústeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

16. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Ústeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení. 

17. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Ústeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. 

17. Leden 2014
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Ústeckém kraji za rok 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
17. Leden 2014

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 3,0 %, tj. na 184 025 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů o 1,7 %. Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 39 885 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. 

3. Říjen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Ústeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Zlínský kraj

12. Červen 2013

V roce 2012 byla v nemocnicích Zlínského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 1 539 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 18,3 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 082 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2012 dosáhly 304 tis. Kč.

13. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie ve Zlínském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 1,5 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 250 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).

4. Září 2013

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření‑vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2012 se s diabetem léčilo 60 131 pacientů, což představuje 1 023 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2011 je to o 275 léčených pacientů více.

13. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2012 v kraji dosáhly 3,82 mld. Kč.

6. Září 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči ve Zlínském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo v průměru 10,6 praktických lékařů pro děti a dorost na 10 tisíc obyvatel 0–18 let. Podíl dětí kojených šest měsíců a déle se snížil z 49 % na 47 %. Podíl alergiků v dětské a dorostové populaci je 13,1 %.

13. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.

14. Srpen 2013

Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 3,5 %, tj. na 113 464 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 1,0 %. Celkem bylo v roce 2012 ošetřeno 25 993 pacientů; psychiatrickou péči vyhledaly častěji ženy.

3. Říjen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie ve Zlínském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku jen nepatrně snížil. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,0 ošetření (ČR 2,4).

13. Srpen 2013

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.

16. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Zlínském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení. Činnost v oboru zajišťovalo 69 lékařů a 156 ostatních odborných zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 673 tisíc vyšetření.

16. Leden 2014

Informace ze zdravotnictví o chirurgické péči ve Zlínském kraji za rok 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V ambulancích bylo ošetřeno 270 tisíc pacientů, 89 tisíc s úrazem, z toho bylo 25 tisíc zlomenin. Z toho plyne, že každý třetí pacient měl úraz a každý čtvrtý úraz byla zlomenina.