HlavníArchiv ročníkůInformace ze zdravotnictví krajů

Archiv ročníků - Informace ze zdravotnictví krajů - 2014

Jihomoravský kraj

8. Červenec 2014

V roce 2013 byla v nemocnicích Jihomoravského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 9 865 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 74,6 mil. Kč. Z tohoto počtu 6 299 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 2,3 mil. Kč.

22. Červenec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 3,5 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 4 878 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).

4. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích. 

4. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2013 v kraji dosáhly 8,02 mld. Kč.

4. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Jihomoravském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizo­vaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo v průměru 11,2 praktických lékařů pro děti a dorost na 10 tisíc obyvatel 0-18 let. Podíl dětí kojených šest měsíců a déle se snížil z 38 % na 36 %. Podíl alergiků v dětské a dorostové populaci je 13,5 %.

25. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.

18. Září 2014

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 v Jihomoravském kraji 583 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 631 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 4,5 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,7 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

8. Prosinec 2014

Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 4,3 %, tj. na 305 803 vyšetření. Nárůst 4,4 % byl zaznamenán u počtu léčených pacientů. Celkem bylo ošetřeno 71 542 pacientů: Psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

20. Říjen 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

9. Prosinec 2014

V roce 2013 byla v kraji čtyři zařízení pro děti do tří let věku s kapacitou 272 míst a ke konci roku v nich bylo umístěno 222 dětí. V průběhu roku bylo přijato 299 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 310 dětí, 73 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok. 

9. Leden 2015

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření proti předešlému roku nepatrně poklesl. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,3 ošetření (ČR 2,4).

Kraj Vysočina

8. Červenec 2014

V roce 2013 byla v nemocnicích Kraje Vysočina poskytnuta zdravotní péče celkem 1 031 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 7,7 mil. Kč. Z tohoto počtu 642 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba v hotovosti a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 135 tis. Kč.

22. Červenec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Kraji Vysočina v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispen­zarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 10 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 036 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace byla pollinosa (J30.1).

4. Září 2014

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření‑vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2013 se s diabetem léčilo 36 824 pacientů, což představuje 722 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2012 je to o 1 727 léčených pacientů více.

4. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2013 v kraji dosáhly 3,08 mld. Kč.

4. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Kraji Vysočina v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo v průměru 10,9 praktických lékařů pro děti a dorost na 10 tisíc obyvatel 0-18 let. Podíl dětí kojených šest měsíců a déle zůstal na úrovni minulého roku, tj. 44 %. Podíl alergiků v dětské a dorostové populaci je 16,2 %.

25. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Kraji Vysočina v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.

18. Září 2014

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 v Kraji Vysočina 224 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 744 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,7 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 6,3 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

8. Prosinec 2014

Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření poklesl oproti předchozímu roku o 0,7 %, tj. na 124 028 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů, o 2,7 %. Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 25 131 pacientů. Psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. 

20. Říjen 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Kraji Vysočina v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

9. Prosinec 2014

V roce 2013 byla v kraji dvě zařízení pro děti do tří let věku s kapacitou 91 míst a ke konci roku v nich bylo umístěno 71 dětí. V průběhu roku bylo přijato 90 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 85 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Třetina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok. 

9. Leden 2015

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 4 %. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,7 ošetření (ČR 2,4).

Královéhradecký kraj

12. Srpen 2014

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Královéhradeckého kraje v roce 2013 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

3. Prosinec 2014

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 v Královéhradeckém kraji 258 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 708 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 2,1 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,5 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé. 

12. Srpen 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Královéhradeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

3. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Královéhradeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

19. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Královéhradeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se poskytovatelů zdravotních služeb, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

3. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Královéhradeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě poskytovatelů zdravotních služeb, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu poskytovatelů zdravotních služeb a dle území.

12. Leden 2015

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Královéhradeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu poskytovatele zdravotních služeb.

3. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Královéhradeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

8. Prosinec 2014
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Královéhradeckém kraji za rok 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle typu poskytovatele zdravotních služeb, území a dle jednotlivých oborů.
8. Prosinec 2014

Počet ambulantních psychiatrických ošetření ‑ vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 1,7 %, tj. na 129 160 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů o 5,0 %. Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 31 133 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

12. Leden 2015

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Královéhradeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu poskytovatele zdravotních služeb a podle území, z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

19. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil jen nepatrně. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,3 ošetření (ČR 2,4).

Liberecký kraj

13. Srpen 2014

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Libereckého kraje v roce 2013 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

3. Prosinec 2014

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 v Libereckém kraji 204 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 714 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,6 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 6,7 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

13. Srpen 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Libereckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

3. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Libereckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

19. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Libereckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se poskytovatelů zdravotních služeb, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

3. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Libereckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě poskytovatelů zdravotních služeb, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu poskytovatelů zdravotních služeb a dle území.

12. Leden 2015

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Libereckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu poskytovatele zdravotních služeb.

3. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Libereckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu poskytovatele zdravotnických služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

8. Prosinec 2014
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Libereckém kraji za rok 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle typu poskytovatele zdravotních služeb, území a dle jednotlivých oborů.
8. Prosinec 2014

Počet ambulantních psychiatrických ošetření ‑ vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2,4 %, tj. na 91 282 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů o 5,3 %. Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 21 171 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

12. Leden 2015

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Libereckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Moravskoslezský kraj

8. Červenec 2014

V roce 2013 byla v nemocnicích Moravskoslezského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 3 763 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 40,7 mil. Kč. Z tohoto počtu 2 612 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 2,18 mil. Kč.

8. Červenec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Na 1 lékaře připadlo ročně 5 360 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech senná rýma (J30.1).

8. Červenec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Moravskoslezském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 9,4 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se zvýšil o 0,2 procentního bodu a činil 36,6 %.

9. Prosinec 2014

Tato informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2013 se s diabetem léčilo 108 754 pacientů. Klesá počet osob léčených pouze dietou (12 804 v roce 2013), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Dále byl zaznamenán pokles diabetiků s chronickými diabetickými komplikacemi. Ty mělo v roce 2013 celkem 30,7 % léčených osob.

9. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně zvýšil o 0,8 %. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 3 134 registrovaných pacientek. Přes polovinu žen, přesně 52 %, ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2013 bylo v kraji evidováno 10 952 porodů a 19 152 gynekologických operací.

10. Září 2014

Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 92 % a celkem byla zpracována za 60 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 148 lékařů a 411 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 1 706 775 vyšetření.

9. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje analyzuje zajištění a objem poskytnuté primární péče v kraji, okresech i na území obcí s rozšířenou působností v roce 2013. V publikaci je uvedena řada relativních ukazatelů v přepočtu na obyvatele. Informace se týkají činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů. 

10. Září 2014

Tato informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, jako je druh a počet chirurgických ošetření-vyšetření, počet ošetřených úrazů ve vztahu k věku a pohlaví zraněné osoby a druhu úrazu a o personálním obsazení zajišťujícím činnost těchto ambulancí v Moravskoslezském kraji za rok 2013. Nabízí také jednoduché srovnání těchto ukazatelů podle okresů kraje. Počet návštěv na chirurgii byl zhruba stejný jako v roce předchozím, počet ošetřených úrazů se zvýšil o 9,1 %.

9. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě poskytovatelů zdravotních služeb, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

9. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Moravskoslezském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

19. Leden 2015

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2013 v kraji dosáhly 8,48 mld. Kč.

Olomoucký kraj

8. Červenec 2014

V roce 2013 byla v nemocnicích Olomouckého kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 664 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 14,88 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 823 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla využití smluvního pojištění v ČR a zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 298 tis. Kč.

8. Červenec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Olomouckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Na 1 lékaře připadlo ročně 4 289 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech astma (J45.-).

8. Červenec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Olomouckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 10,5 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se snížil o 3,5 procentního bodu na 32,5 %.

9. Prosinec 2014

Tato informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2013 se s diabetem léčilo 57 469 pacientů. Klesá počet osob léčených pouze dietou (5 323 v roce 2013), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Dále byl zaznamenán mírný nárůst počtu diabetiků s chronickými diabetickými komplikacemi. Ty mělo v roce 2013 celkem 31,4 % léčených osob.

9. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Olomouckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně zvýšil o 0,8 %. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 2 728 registrovaných pacientek. 63,7 % žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2013 bylo v kraji evidováno 6 071 porodů a 9 168 gynekologických operací.

10. Září 2014

Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 95 % a celkem byla zpracována data ze 40 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 93 lékařů a 211 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 929 091 vyšetření.

9. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje analyzuje zajištění a objem poskytnuté primární péče v kraji, okresech i na území obcí s rozšířenou působností v roce 2013. V publikaci je uvedena řada relativních ukazatelů v přepočtu na obyvatele. Informace se týkají činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů.

10. Září 2014

Tato informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, jako je druh a počet chirurgických ošetření-vyšetření, počet ošetřených úrazů ve vztahu k věku a pohlaví zraněné osoby a druhu úrazu a o personálním obsazení zajišťujícím činnost těchto ambulancí v Olomouckém kraji za rok 2013. Nabízí také jednoduché srovnání těchto ukazatelů podle okresů kraje. Počet návštěv na chirurgii byl zhruba stejný jako v roce předchozím, počet ošetřených úrazů se zvýšil o 0,1 %.

9. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě poskytovatelů zdravotních služeb, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky

9. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Olomouckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

19. Leden 2015

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2013 v kraji dosáhly 3,76 mld. Kč.

Pardubický kraj

13. Srpen 2014

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2013 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

3. Prosinec 2014

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 v Pardubickém kraji 218 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 787 registrovaných pacientů. Bylo provedeno téměř 1,8 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,9 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé. 

13. Srpen 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Pardubickém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

3. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Pardubickém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

19. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Pardubickém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě poskytovatelů zdravotních služeb, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

3. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Pardubickém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě poskytovatelů zdravotních služeb, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu poskytovatelů zdravotních služeb a dle území.

12. Leden 2015

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu poskytovatele zdravotních služeb.

3. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Pardubickém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

8. Prosinec 2014
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Pardubickém kraji za rok 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle typu poskytovatele zdravotních služeb, území a dle jednotlivých oborů.
8. Prosinec 2014

Počet ambulantních psychiatrických ošetření ‑ vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 4,9 %, tj. na 119 376 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů o 11,5 %. Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 27 435 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

12. Leden 2015

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Pardubickém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle poskytovatele zdravotních služeb a podle území, z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Ústecký kraj

13. Srpen 2014

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Ústeckého kraje v roce 2013 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

3. Prosinec 2014

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 v Ústeckém kraji 361 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 744 registrovaných pacientů. Bylo provedeno téměř 3,0 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 7,0 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

13. Srpen 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Ústeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

3. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Ústeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

19. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Ústeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se poskytovatelů zdravotních služeb, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

3. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Ústeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě poskytovatelů zdravotních služeb, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu poskytovatelů zdravotních služeb a dle území.

12. Leden 2015

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Ústeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu poskytovatele zdravotních služeb.

3. Prosinec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Ústeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

8. Prosinec 2014
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Ústeckém kraji za rok 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle typu poskytovatele zdravotních služeb, území a dle jednotlivých oborů.
8. Prosinec 2014

Počet ambulantních psychiatrických ošetření ‑ vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 5,9 %, tj. na 194 970 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů o 9,2 %. Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 43 539 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

12. Leden 2015

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Ústeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Zlínský kraj

8. Červenec 2014

V roce 2013 byla v nemocnicích Zlínského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 1 556 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 14,6 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 153 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 658 tis. Kč.

22. Červenec 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie ve Zlínském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření proti předešlému roku poklesl o -1,1 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 067 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).

4. Září 2014

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření‑vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2013 se s diabetem léčilo 61 972 pacientů, což představuje 1 057 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2012 je to o 1 841 léčených pacientů více.

4. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2013 v kraji dosáhly 3,79 mld. Kč.

4. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči ve Zlínském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo v průměru 10,3 praktických lékařů pro děti a dorost na 10 tisíc obyvatel 0–18 let. Podíl dětí kojených šest měsíců a déle se snížil z 47,4 % na 47,1 %. Podíl alergiků v dětské a dorostové populaci je 13,6 %.

25. Září 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.

18. Září 2014

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 ve Zlínském kraji 297 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 578 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 2,3 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 6,3 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

8. Prosinec 2014

Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 0,7 %, tj. na 114 238 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 1,4 %. Celkem bylo v roce 2013 ošetřeno 26 358 pacientů. Psychiatrickou péči vyhledaly častěji ženy. 

20. Říjen 2014

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.

9. Leden 2015

V roce 2013 byla v kraji dvě zařízení pro děti do tří let věku s kapacitou 38 míst a ke konci roku v nich bylo umístěno 14 dětí. V průběhu roku bylo přijato 15 dětí, propuštěno bylo 31 dětí, deset do vlastní rodiny. Více než polovina propuštěných dětí strávila v ústavu jeden rok a více.

9. Leden 2015

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie ve Zlínském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku nepatrně zvýšil. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,0 ošetření (ČR 2,4).