HlavníArchiv ročníkůRočenky

Archiv ročníků - Ročenky - 1990

Česká republika

21. Červenec 2015

První vydání nové statistické ročenky o zdravotnictví české a Slovenské Federativní Republiky, které dostáváte do rukou navazuje na pozitivní zkušenosti s vydáváním této ročenky z předchozích let. Obsahově vychází především z údajů zdravotnického informačního systému a z demografických údajů Federálního statistického úřadu. Proti předchozím rokům je toto vydání rozšířeno o nové tabulky. zejména o přehledy základních ukazatelů
v okresech. a je doplněno řadou grafů o map. Zahrnuje data o zdravotnictví České a Slovenské Federativní Republiky za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení. Pokud není uvedeno jinak, presentované údaje se týkají ČSFR a roku 1990.

3. Březen 2017

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je třicátým pátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví České a  Slovenské Federativni Republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví a sociálního zabezpečení v roce 1990.

Tato publikace je současně posledním vydáním v této obsahové struktuře a jen v brožovaném vydání, neboť v roce 1991 vychází také první nová verze statistické ročenky o zdravotnictví České a Slovenské Federativní Republiky.

Ročenka údajově podchycuje 13 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace, 13. Vybrané údaje ze sociální oblasti.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.