HlavníArchiv ročníků1994

Archiv ročníků - 1994 - Klasifikace

Česká republika

17. Květen 2011

Druhé vydaní MKN-O z roku 1990 (MKN-O-2) je rozšířenou II. kapitolou (Nádory) desáté revize Mezinarodní statistické klasifikace nemocí. Tak jako MKN-O-1, i MKN-O-2 dovoluje kódovat jak topografii, tak morfologii (histologii) novotvaru. Stejně jako u MKN-9 a prvého vydání MKN-O, SZO pověřila IARC odpovědností za kapitolu Nádory v MKN-10 a revizi MKN-O. IARC si vyžádala návrhy od zainteresovaných institucí a ustanovila pracovní skupinu k posouzeni těchto doplňků a změn. Po vzoru dřívější praxe při tom spolupracoval National Cancer Institute (NCI) Spojených států. Kódový systém Kapitoly II MKN-10 je základem topografického kódu pro MKN-O-2. K označení kategorií v MKN-10 bylo použito alfanumerického systému, což znamená, že prvním symbolem každé kategorie je písmeno. Písmeno „C“ je přiděleno maligním novotvarům. V druhém vydání MKN-O sahá topografická sekce od C00 do C80. Každá trojmístná položka se dále dělí na popoložky až do počtu deseti, což se vyznačuje podúrovňovou pomlčkou za desetinnou tečkou...(viz úvod publikace)

20. Listopad 2014

Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours, 4. vydání, 1992. TNM zabezpečuje jednotný postup v obecné metodě klasifikace podle anatomického rozsahu choroby. Pravidla klasifikace a rozdělení do stadií odpovídají pravidlům publikovaným ve 3. vydání AJCC Manual for Staging of Cancer (1987). Někteří uživatelé v průběhu let od 3. vydání zavedli odchylky v pravidlech klasifikace u určitých anatomických lokalizací. Výsledkem sjednocovacích aktivit je čtvrté vydání TNM klasifikace.