HlavníArchiv ročníků1999

Archiv ročníků - 1999 - Mimořádné publikace

Česká republika

29. Červen 2005

Publikace obsahuje souhrnné výsledky periodicky se opakujícího anketního průzkumu zdravotního stavu populace prováděného každé 3 roky. Průzkum prováděl ÚZIS ČR na celostátním vzorku cca 3000 respondentů starších 15 let. Šetření bylo realizováno na základě otázek doporučených Světovou zdravotnickou organizací a umožňuje tak srovnání zdravotního stavu populace České republiky s jinými evropskými zeměmi. Otázky se týkaly životního stylu, tělesného a duševního zdraví, sociální situace a názorů na poskytované zdravotnické služby. Výsledky jsou uvedeny ve formě textů doplněných tabulkami a grafy.

29. Červen 2005

Tato publikace mapuje "zdravotnickou" oblast v letech 1996 až 1998 v územním členění podle nových krajů, které platí od 1.1.2000. Publikace se skládá z kapitol: Demografie, Zdravotní stav, Síť zdravotnických zařízení a Ekonomické ukazatele. Kapitoly obsahují rozbor, tabulky a grafickou část. Jsou zde prezentovány poslední dostupné údaje, tzn. většinou z roku 1998, někde i za rok 1996 (demografie, zdravotní stav, ekonomické ukazatele), kapitola o síti a činnosti zdravotnických zařízení obsahuje údaje z r. 1999. To umožňuje získat přehled o tom, která zdravotnická zařízení a jaké služby existují na území nových krajů.

Jihomoravský kraj

29. Červen 2005
Publikace se pokusila zachytit v dlouhodobém vývoji vybraná statistická data o demografii, zdravotním stavu obyvatelstva a o činnosti zdravotnických zařízení na území jižní Moravy od roku 1960 do roku 1999, v pětiletých obdobích (rezort zdravotnictví).