HlavníArchiv ročníků2001

Archiv ročníků - 2001 - Mimořádné publikace

Česká republika

29. Červen 2005

Pohledy na zdravotnictví poskytují základní přehled o zdraví obyvatel dané země a o hlavních faktorech, které se k němu vztahují. Kde je to možné, používá se i mezinárodního srovnání jako jednoho z prostředků pro posouzení silných a slabých stránek dané země a pro celkové posouzení dosud dosažených úspěchů a možností dalšího zlepšení.

Moravskoslezský kraj

29. Červen 2005
Publikace se pokusila zachytit dlouhodobý vývoj statistických dat o zdravotním stavu obyvatel, demografii a síti zdravotnických zařízení s dostupnými daty od roku 1959 do roku 2001 s přihlédnutím k aktuální územní organizaci státu.