HlavníArchiv ročníků2011

Archiv ročníků - 2011 - Tiskové zprávy

Česká republika

23. Listopad 2011

Dne 23. 11. 2011 představila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) další vydání své publikace Health at a Glance (Stručný pohled na zdraví). V publikaci jsou prezentovány základní trendy a mezinárodní srovnání zdravotnických ukazatelů ve 34 členských státech OECD, které pocházejí převážně z databáze OECD Health Data.

22. Září 2011

Úmrtnost se liší dle socioekomických charakteristik vyjádřených úrovní vzdělání, zaměstnáním a příjmem. Čím nižší je socioekonomická úroveň, tím vyšší jsou míry nemocnosti v populaci. Vyplývá to z prvních výsledků projektu ECHIM (Monitorování zdravotnických ukazatelů v Evropském společenství), které byly nyní analyzovány.