Národní registr nemocí z povolání (Pokyny k obsahu datové struktury)