Závazné pokyny

Pro plnění úkolů NZIS vydává ÚZIS ČR závazné pokyny, které jsou součástí Datového standardu MZ ČR. Závazné pokyny podávají základní informace příslušným zdravotnickým zařízením, které poskytují údaje do NZIS. Obsahují pokyny k obsahu datové struktury Národních zdravotních registrů a pro vyplňování statistických výkazů, které jsou součástí Programu statistických zjišťování MZ.

Informační systém List o prohlídce zemřelého (Kompletní metodika sběru dat)

Národní kardiochirurgický registr (Kompletní metodika sběru dat)

Národní onkologický registr (Pokyny k obsahu datové struktury)

Vystavení a prezentace nové metodiky NOR platné od nového roku. Současně je vystavena stará metodika platná do konce roku 2018.

Národní registr asistované reprodukce (Kompletní metodika sběru dat)

Národní registr hospitalizovaných (Kompletní metodika sběru dat)

Národní registr hrazených zdravotních služeb (Metodika sběru dat)

Národní registr kardiovaskulárních intervencí (Kompletní metodika sběru dat)

Národní registr kloubních náhrad (Kompletní metodika sběru dat)

Národní registr léčby uživatelů drog (Kompletní metodika sběru dat)

Národní registr nemocí z povolání (Kompletní metodika sběru dat)

Národní registr novorozenců (Kompletní metodika sběru dat)

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (Kompletní metodika sběru dat)

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (Kompletní metodika sběru dat)

Národní registr potratů (Kompletní metodika sběru dat)

Národní registr rodiček (Kompletní metodika sběru dat)

Národní registr vrozených vad (Kompletní metodika sběru dat)

Národní registr úrazů (Kompletní metodika sběru dat)