Závazné pokyny

Pro plnění úkolů NZIS vydává ÚZIS ČR závazné pokyny, které jsou součástí Datového standardu MZ ČR. Závazné pokyny podávají základní informace příslušným zdravotnickým zařízením, které poskytují údaje do NZIS. Obsahují pokyny k obsahu datové struktury Národních zdravotních registrů a pro vyplňování statistických výkazů, které jsou součástí Programu statistických zjišťování MZ.

Národní onkologický registr (Pokyny k obsahu datové struktury)

Národní registr asistované reprodukce (Pokyny k obsahu datové struktury)

Národní registr hospitalizovaných (Pokyny k obsahu datové struktury)

Národní registr hrazených zdravotních služeb (Metodika sběru dat)

Národní registr nemocí z povolání (Pokyny k obsahu datové struktury)

Národní registr novorozenců (Pokyny k obsahu datové struktury)

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (Pokyny k obsahu datové struktury)

Národní registr potratů (Pokyny k obsahu datové struktury)

Národní registr rodiček (Pokyny k obsahu datové struktury)

Národní registr vrozených vad (Pokyny k obsahu datové struktury)