Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2009

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2009
Region: 
Česká republika
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.