Síť zdravotnických zařízení 2009

Síť zdravotnických zařízení
Rok: 
2009
Region: 
Česká republika

Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky. Účelem této publikace je pravidelně informovat o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení z hlediska zřizovatelů, druhu zařízení, personální a lůžkové kapacity.