Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

Region: 
Česká republika
Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

ISSN: 1803-3881
Stran: cca 58 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2006.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu - společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.

Seznam knih: 

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2006

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek
Rok: 
2006
Region: 
Česká republika
Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu - společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2007

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek
Rok: 
2007
Region: 
Česká republika
Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu - společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2008

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek
Rok: 
2008
Region: 
Česká republika
Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu - společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2009

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek
Rok: 
2009
Region: 
Česká republika

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu - společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2010

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek
Rok: 
2010
Region: 
Česká republika

Podkladem pro zpracování publikace jsou roní výkazy o innosti zdravotnických zaízení, které jsou souástí Programu statistických zjišování Ministerstva zdravotnictví. Publikace obsahuje informace o innosti a personálním obsazení zdravotnických zaízení ve vybraných oborech komplementu – spolených vyšetovacích a léebných složek (SVLS). Zpracování údaj je lenno podle území.

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2011

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek
Rok: 
2011
Region: 
Česká republika
Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu – společných vyšetřovacích a léčebných složek.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení, které jsou součástí Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu – společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2012

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek
Rok: 
2012
Region: 
Česká republika
Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu – společných vyšetřovacích a léčebných složek.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení, které jsou součástí Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu – společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.