Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR

Region: 
Česká republika
Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR

ISSN:
Stran: cca 40 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2006.

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKR), který je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice.
Publikaci vydal ÚZIS ČR v součinnosti s Radou NKR.

Seznam knih: 

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2006

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR
Rok: 
2006
Region: 
Česká republika

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKChR). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice.

Správcem registru dle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Zpracovatelem registru je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Publikaci vydal ÚZIS ČR v součinnosti s KSRZIS a s Radou NKChR.

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2007

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR
Rok: 
2007
Region: 
Česká republika

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKChR). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice.

Správcem registru dle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Zpracovatelem registru je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Publikaci vydal ÚZIS ČR v součinnosti s KSRZIS a s Radou NKChR.

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2008

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR
Rok: 
2008
Region: 
Česká republika

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKChR). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice.

Správcem registru dle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Zpracovatelem registru je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Publikaci vydal ÚZIS ČR v součinnosti s KSRZIS a s Radou NKChR.

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2009

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR
Rok: 
2009
Region: 
Česká republika

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKChR). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice.

Správcem registru dle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Zpracovatelem registru je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Publikaci vydal ÚZIS ČR v součinnosti s KSRZIS a s Radou NKChR.

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2010

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR
Rok: 
2010
Region: 
Česká republika
Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru.

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKCHR). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice.

Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Ministerstvo zdravotnictví pověřilo správou NZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Pověření vychází ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zpracovatelem registru je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Publikaci vydal ÚZIS ČR v součinnosti s KSRZIS a s Radou NKCHR.

Data za rok 2010 byla sbírána na základě zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdaví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2011

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR
Rok: 
2011
Region: 
Česká republika
Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru.

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKCHR). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice.

Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Ministerstvo zdravotnictví pověřilo správou NZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Pověření vychází ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zpracovatelem registru je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Publikaci vydal ÚZIS ČR v součinnosti s KSRZIS a s Radou NKCHR.

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2012

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR
Rok: 
2012
Region: 
Česká republika
Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru.

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKCHR). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice.

Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Ministerstvo zdravotnictví pověřilo správou NZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Pověření vychází ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zpracovatelem registru je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Publikaci vydal ÚZIS ČR v součinnosti s KSRZIS a s Radou NKCHR.