Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

Region: 
Česká republika
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

ISSN: 1214-9888 (1211-8230)
Stran: cca 150 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962.

Publikované údaje jsou čerpány z „Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů“. Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí). Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Seznam knih: 

Lékaři a farmaceuti 2000

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2000
Region: 
Česká republika
Publikované údaje jsou čerpány z Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v rezortu zdravotnictví, školství a od roku 1997 i za ostatní rezorty (dopravy, obrany, spravedlnosti a vnitra). Od roku 1999 jsou údaje v registru rozšířeny o lékaře z rezortu práce a sociálních věcí. Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, druhu vlastnictví, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Lékaři a farmaceuti 2001

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2001
Region: 
Česká republika
Publikované údaje jsou čerpány z Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v rezortu zdravotnictví, školství a od roku 1997 i za ostatní rezorty (dopravy, obrany, spravedlnosti a vnitra). Od roku 1999 jsou údaje v registru rozšířeny o lékaře z rezortu práce a sociálních věcí. Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, druhu vlastnictví, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Lékaři a farmaceuti 2002

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2002
Region: 
Česká republika
Publikované údaje jsou čerpány z Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v rezortu zdravotnictví, školství a od roku 1997 i za ostatní rezorty (dopravy, obrany, spravedlnosti a vnitra). Od roku 1999 jsou údaje v registru rozšířeny o lékaře z rezortu práce a sociálních věcí. Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, druhu vlastnictví, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2003
Region: 
Česká republika
Publikované údaje jsou čerpány z Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v rezortu zdravotnictví, školství a od roku 1997 i za ostatní rezorty (dopravy, obrany, spravedlnosti a vnitra). Od roku 1999 jsou údaje v registru rozšířeny o lékaře z rezortu práce a sociálních věcí. Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, druhu vlastnictví, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2004
Region: 
Česká republika
Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v rezortu zdravotnictví, školství a od roku 1997 i za rezorty dopravy, obrany, spravedlnosti a vnitra. Od roku 2004 pouze v rezortech, ve kterých pracují při poskytování zdravotní péče. Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, druhu vlastnictví, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2005

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2005
Region: 
Česká republika
Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v rezortu zdravotnictví, školství a od roku 1997 i za rezorty dopravy, obrany, spravedlnosti a vnitra. Od roku 2004 pouze v rezortech, ve kterých pracují při poskytování zdravotní péče. V roce 2005 byl opět zařazen rezort práce a sociálních věcí.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2006
Region: 
Česká republika
Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2007
Region: 
Česká republika
Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2008
Region: 
Česká republika
Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2009

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2009
Region: 
Česká republika

Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2010
Region: 
Česká republika

Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2011
Region: 
Česká republika
Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2012
Region: 
Česká republika
Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2013
Region: 
Česká republika
Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2015

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2015
Region: 
Česká republika
Personální kapacity poskytovatelů zdravotních služeb a jejich odměňování v roce 2015.

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě.

Tento dokument má za cíl vyhodnotit kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví dostupných k roku 2015 a dále shrnout aktuálně získaná data o mzdách a platech za rok 2015.

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2016

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Rok: 
2016
Region: 
Česká republika
Personální kapacity poskytovatelů zdravotních služeb a jejich odměňování v roce 2016.

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě.

Tento dokument má za cíl vyhodnotit kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví dostupných k roku 2016 a dále shrnout aktuálně získaná data o mzdách a platech za rok 2016.