Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Region: 
Česká republika
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ISSN: 1210-8693 (0862-5611)
Stran: cca 97 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1965.

K dispozici jsou publikace s daty od roku 1965. Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10. 

Seznam knih: 

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2000

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2000
Region: 
Česká republika
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika spojená s pracovní neschopností (PN) se od ostatních šetření a statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Údaje o PN se třídí podle skupin diagnóz, pohlaví, věkových skupin, délky trvání PN. Z ukazatelů se používá počet případů PN na 100 000 pracovníků, průměrné trvání jednoho případu PN a průměrný denní stav práce neschopných.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2001

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2001
Region: 
Česká republika
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika spojená s pracovní neschopností (PN) se od ostatních šetření a statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Údaje o PN se třídí podle skupin diagnóz, pohlaví, věkových skupin, délky trvání PN. Z ukazatelů se používá počet případů PN na 100 000 pracovníků, průměrné trvání jednoho případu PN a průměrný denní stav práce neschopných.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2002

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2002
Region: 
Česká republika
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika spojená s pracovní neschopností (PN) se od ostatních šetření a statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Údaje o PN se třídí podle skupin diagnóz, pohlaví, věkových skupin, délky trvání PN. Z ukazatelů se používá počet případů PN na 100 000 pracovníků, průměrné trvání jednoho případu PN a průměrný denní stav práce neschopných.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2003

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2003
Region: 
Česká republika
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika spojená s pracovní neschopností (PN) se od ostatních šetření a statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Údaje o PN se třídí podle skupin diagnóz, pohlaví, věkových skupin, délky trvání PN. Z ukazatelů se používá počet případů PN na 100 000 pracovníků, průměrné trvání jednoho případu PN a průměrný denní stav práce neschopných.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2004

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2004
Region: 
Česká republika
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika spojená s pracovní neschopností (PN) se od ostatních šetření a statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Údaje o PN se třídí podle skupin diagnóz, pohlaví, věkových skupin, délky trvání PN. Z ukazatelů se používá počet případů PN na 100 000 pracovníků, průměrné trvání jednoho případu PN a průměrný denní stav práce neschopných.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2005

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2005
Region: 
Česká republika
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika spojená s pracovní neschopností (PN) se od ostatních šetření a statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Údaje o PN se třídí podle skupin diagnóz, pohlaví, věkových skupin, délky trvání PN. Z ukazatelů se používá počet případů PN na 100 000 nemocensky pojištěných osob, průměrné trvání jednoho případu PN a průměrný denní stav práce neschopných.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2006

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2006
Region: 
Česká republika
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika spojená s pracovní neschopností se od ostatních šetření a statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2007

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2007
Region: 
Česká republika
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2008

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2008
Region: 
Česká republika
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2009

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2009
Region: 
Česká republika
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2010

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2010
Region: 
Česká republika

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2011

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2011
Region: 
Česká republika
Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2012

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2012
Region: 
Česká republika
Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2015

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2015
Region: 
Česká republika
<p>Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.</p>

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10. 

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2016

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2016
Region: 
Česká republika
Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10. 

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 
2017
Region: 
Česká republika
Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.