MKN-10 Instrukční příručka (II. díl)

Region: 
Česká republika
MKN-10 Instrukční příručka (II. díl)

Tato Instrukční příručka k MKN-10 je předkládána jako samostatný svazek pro usnadnění manipulace s klasifikací (1. a 2. dílem). Obsahuje pravidla pro záznam a kódování nemocnosti a úmrtnosti, mnoho nového materiálu o praktických aspektech používání klasifikace, speciální tabelační seznamy nemocnosti a úmrtnosti. Spolu se základním popisem MKN-10 jsou zde praktické instrukce pro kódovače úmrtnosti a nemocnosti, a dále návody pro prezentaci a interpretaci dat. Aktualizované druhé vydání obsahuje zapracované průběžné změny, které vešly v platnost do roku 2010 včetně.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. svazek - Instrukční příručka, 2018)

MKN-10 Instrukční příručka, II.svazek, 2018
Rok: 
2018
Region: 
Česká republika

Instrukční příručka MKN-10 je vydána jako samostatný druhý svazek, aby usnadnila možnost pracovat současně s klasifikací (obsaženou v Tabelární části) a návodem k jejímu použití. Podrobné pokyny k používání Abecedního seznamu jsou zahrnuty na jeho začátku.
Příručka obsahuje základní popis MKN, praktické pokyny pro kodéry týkající se úmrtnosti a nemocnosti a dále návody pro prezentaci a interpretaci dat. 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. díl - Instrukční příručka)

MKN-10 Instrukční příručka (II. díl)
Rok: 
2013
Region: 
Česká republika

Tato Instrukční příručka k MKN-10 je předkládána jako samostatný svazek pro usnadnění manipulace s klasifikací (1. a 2. dílem). Obsahuje pravidla pro záznam a kódování nemocnosti a úmrtnosti, mnoho nového materiálu o praktických aspektech používání klasifikace, speciální tabelační seznamy nemocnosti a úmrtnosti. Spolu se základním popisem MKN-10 jsou zde praktické instrukce pro kódovače úmrtnosti a nemocnosti, a dále návody pro prezentaci a interpretaci dat.

Aktualizovaná verze k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny, které vešly v platnost do roku 2013 včetně.

Aktualizovaná verze k 1.4.2014 obsahuje pouze změny typu „minor“. Největší změnou je úprava názvu dvou hlavních forem onemocnění diabetes mellitus (DM), tedy DM 1. typu (kód E10, dříve DM závislý na inzulinu) a DM 2. typu (kód E11, dříve DM nezávislý na inzulinu).

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. díl - Instrukční příručka, 1. vydání)

MKN-10 Instrukční příručka
Rok: 
1996
Region: 
Česká republika

Tato Instrukční příručka k MKN-10 je předkládána jako samostatný svazek pro usnadnění současné manipulace s klasifikací (1. dílem) a s návodem k použití. Obsahuje pravidla pro záznam a kódování nemocnosti a úmrtnosti, mnoho nového materiálu o praktických aspektech používání klasifikace, speciální tabelační seznamy nemocnosti a úmrtnosti. Spolu se základním popisem MKN-10 jsou zde praktické instrukce pro kódovače úmrtnosti a nemocnosti, a dále návody pro prezentaci a interpretaci dat.