Zdravotnictví ČR 2010 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR ve statistických údajích
Rok: 
2010
Region: 
Česká republika

Kardex poskytuje pro rychlou informaci přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie. Publikace je členěna na kapitoly: Obyvatelstvo a jeho pohyb, Zdravotní stav, Zdravotnická zařízení, Výdaje na zdravotnictví, Mezinárodní srovnání. V řadě tabulek je uveden vývoj ukazatelů.