Síť zdravotnických zařízení 2005

Síť zdravotnických zařízení
Rok: 
2005
Region: 
Česká republika
Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Účelem této publikace je pravidelně informovat o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení z hlediska zřizovatelů, druhu zařízení, personální a lůžkové kapacity.