Lůžková péče 2011

Lůžková péče
Ilustrační foto: 
Rok: 
2011
Region: 
Česká republika
Publikace obsahuje přehled o činnosti lůžkových zařízení v České republice a jednotlivých krajích.

Publikace obsahuje přehled o činnosti lůžkových zařízení v České republice a jednotlivých krajích. Kapacitní údaje o úhrnném lůžkovém fondu, personálním vybavení zařízení, o počtu hospitalizovaných, délce ošetřovací doby a využití maximální a skutečné lůžkové kapacity podle druhu zařízení jsou doplněny vývojovými řadami.