Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2006

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek
Rok: 
2006
Region: 
Česká republika
Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu - společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.