Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2012

Rok: 
2012