Zpráva z 68. Konzultačního dne odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství 19.4.2017

Dne 19. 4. 2017 proběhl 68. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařská komory.
          Adobe Systems    

Zpráva ze 68. Konzultačního dne odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu dne 19. 4. 2017


Dne 19. dubna 2017 proběhl 68. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařské komory. Účelem této akce bylo podat informaci o nemocech z povolání hlášených v ČR v roce 2016 a o zkušenostech z prvního roku ostrého provozu elektronické verze Registru nemocí z povolání včetně záměrů dalšího vývoje.  Okruh účastníků akce zahrnoval odborníky v pracovním lékařství, nemocech z povolání a hygieně práce.

 
Součástí programu konzultačního dne byly tyto příspěvky (prezentace na webových stránkách Státního zdravotního ústavu):

 
Na tomto semináři se podílel i UZIS ČR příspěvkem k problematice implementace Národního registru nemocí z povolání pod jednotnou technologickou platformu Národního zdravotního informačního systému.

Odkaz na oficiální informace k akci včetně přednesených prezentací najdete na webu Státního zdravotního ústavu
 
Předchozí účast příspěvků ÚZIS na konzultačních dnech: