Pozvánka na Konferenci "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni" na 11. 11. 2017

"Pressure Ulcers – Sharing Expertise Internationally"

Datum konání: 11. 11. 2017 
Místo konání: Hotel Myslivna, Brno
Čas konání: 9.00–18.00 

Hlavní organizátor: Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR), Česká asociace sester (ČAS)

Spolupořadatelé a odborné zajištení: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Evropský poradní panel pro otázky dekubitu (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP), Evropská společnost pro léčbu ran (European Wound Management Association, EWMA)

Podrobnosti ke konferenci, vč. registrace, jsou k dispozici na adrese:  http://shnu.uzis.cz/index.php?pg=home--aktuality-novinky&aid=25