Zpráva z Konference KlasifiKon 2017, konané ve dnech 7. a 8. 11. 2017, publikace prezentovaných materiálů

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2017 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala konference KlasifiKon 2017 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací a rozhovory s organizátory a přednášejícími.
Adobe Systems

Zpráva z konference KlasifiKon 2017 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. 

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2017. Konference byla zaměřená na problematiku klasifikačních a terminologických systémů ve zdravotnictví.

V pořadí již druhý ročník konference byl koncipován s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Témata zaměřená na oblast multiplikace metod a přístupů uplatňovaných při standardizaci záznamu stavu pacienta, k podpoře klinického rozhodování a identifikaci využívaných zdravotnických prostředků byla přednesena zahraničními experty  zastupující  Snomed Internatinal, Global Medical Device Nomenclature Agency a Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information.

Odborníci reprezentující širokou škálu vědních oborů přednesli celkem 34 příspěvků, z nichž většinu lze zahrnout do následujících tematických oblastí:

Závěr konference byl věnován informacím o aktualizaci MKN-10 s platností od 1. 1. 2018 a prezentaci českého překladu interaktivního nástroje určeného pro výuku používání a kódování diagnóz prostřednictvím MKN-10 (ICD-10 Training Tool).

Akce se zúčastnily bezmála dvě stovky klinických expertů, lékařů, profesionálů zabývajících se kódováním zdravotních služeb, zástupců akademického prostředí, plátců péče a státních institucí, ale také studenti biomedicínských oborů.  

Přinášíme všechny prezentace, které během konference zazněly, a rozhovory s našimi zahraničními hosty a dalšími přednášejícími. Na naše otázky odpověděli: 

Během konference jsme natočili všechny přednášky. Najdete je ve formě webcastu v samostatném článku.  

Prezentace z konference

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

PŘEHLEDOVÉ PŘEDNÁŠKY

TERMINOLOGIE – ZÁKLAD SROZUMITELNOSTI ZDRAVOTNICTVÍ

OBOROVÉ KLASIFIKACE A KLASIFIKACE WHO

CASEMIX KLASIFIKACE A SOUVISEJÍCÍ NÁSTROJE

KLASIFIKACE ZDRAVOTNÍCH INTERVENCÍ

KVALITA KÓDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB