Barthelové test

Region: 
Česká republika
Barthelové test

Barthelové test (základní) je standardizovaný dotazník na hodnocení soběstačnosti v oblasti aktivit denního života z hlediska motorických funkcí.

Jednotnou podobu českého překladu dotazníku Barthelové testu připravujeme. Základní kritéria Barthelové testu a bodové hodnocení naleznete v příloze. 
 
Rozšířený Barthelové test (Extended Barthel Index) je derivátem základního testu, který je zaměřen na kognitivní funkce.

 
Literatura:

  1.  Pokorná A. Ošetřovatelství v geriatrii. 1. vyd. Praha : Grada, 2013. 193 s. : il., tab. ; 24 cm. ISBN: cnb002485633; 978-80-247-4316-5.
  2. Mahoney FI, Barthel D. Functional evaluation: the Barthel Index. Maryland State Med Journal 1965;14:56-61.
  3. Prosiegel M, Böttger S, Schenk T, König N, Marolf M, Vaney C et al. Der Erweiterte Barthel-Index (EBI) – eine neue Skala zur Erfassung von Fähigkeitsstörungen bei neurologischen Patienten. Neurologie und Rehabilitation 1996; 2:7-13.

Přílohy:

 

Barthelové test a další objektivizující škály v ošetřovatelství představila na Konferenci KlasifiKon 2017 doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Konference, která byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům, se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017.