Pozvánka na konferenci KlasifiKon 2018, Praha 6. a 7. 11. 2018

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá dne 6. a 7. listopadu 2018 třetí ročník konference věnované problematice klinických klasifikačních a terminologických systémů s názvem KlasifiKon 2018.
Adobe Systems

Pozvánka na konferenci KlasifiKon 2018 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. 

 

Datum konání konference: 6. listopadu 2018
Datum konání doprovodného workshopu pro kodéry zdravotních služeb: 7. listopadu 2018
Místo konání: Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce
Zahájení registrace: 8:00 hodin
Zahájení odborného programu: 9:00 hodin

Organizátor: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Akce se koná v prostorách kongresového centra Nemocnice Na Homolce pod záštitou Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice,  České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, ministra zdravotnictví ČR, rektora Univerzity Karlovy v Praze a rektora Českého vysokého učení technického v Praze.

Konference je koncipována s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností, přičemž klíčovým tématem konference KlasifiKon 2018 je 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí.

Vybraná témata přednesou zahraniční experti z institucí, které se tématikou klinických terminologických a klasifikačních systémů zabývají:

HLAVNÍ TEMATICKÉ SEKCE KONFERENCE

Pokud máte dotazy k některé ze sekcí konference, prosím, využijte následující odkazy:

   KlasifiKon 2018 - 6. listopadu 2018

   KlasifiKon 2018 - 7. listopadu 2018

Hlasování o nejlepší příspěvek konference:

REGISTRACE

Konference KlasifiKon 2018 je organizována v rámci projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747, který je spolufinancován Evropskou unií a jehož příjemcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Další informace o projektu naleznete na webových stránkách: http://www.uzis.cz/node/7475​ .

Upozorňujeme účastníky konference, že na konferenci bude přítomna audiovizuální technika za účelem pořízení reportáže z této akce. Rovněž pořizujeme fotodokumentaci. Účastí na konferenci souhlasíte s tím, že můžete být zachycen na pořizovaných záznamech a že tyto záznamy mohou být zveřejněny za účelem informování veřejnosti o proběhlé akci, propagace dalších akcí nebo jako ilustrační materiál.

Tým Oddělení klinických klasifikací DRG, ÚZIS ČR
 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ