Národní registr kardiovaskulárních intervencí (Kompletní metodika sběru dat)