Pozvánka na Kurz Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví dovoluje informovat o pokračující realizaci Kurzu Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG.
Adobe Systems

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví dovoluje informovat o pokračující realizaci Kurzu Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG. 

Cílem kurzu je seznámit frekventanty s novým klasifikačním systémem CZ-DRG a správným užitím souvisejících metodických materiálů. Předpokládaným výsledkem je zvýšení kvalifikace profesionálů v oboru kódování a implementace výstupů projektu DRG Restart do praxe.

Upozorňujeme, že kurz je zaměřen na pracovníky se znalostmi obsahu pravidel MKN-10 a aktuálně platných metodik k DRG. Úroveň znalostí by měla zahrnovat klinickou terminologii, obsah a pravidla Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) minimálně v rozsahu e-learningového kurzu https://www.uzis.cz/publikace/mkn-10-interaktivni-vyukovy-program.

 

Kurz je určen:

 

Kurz probíhá pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR.

Na kurz je možné se přihlašovat prostřednictvím webových stránek IPVZ: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2380.

Pro bližší informace či dotazy se obracejte na emailovou adresu petra.kralova@uzis.cz.