Vzpomínka na konferenci PREVON 2018 - zveřejněn webcast z konference

Na webu konference jsme zveřejnili audiovizuální záznamy všech 45 přednášek konference PREVON, kterou organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

                  Adobe Systems                  

Webcast z Konference PreVOn 2018 – Pilotní projekty časného záchytu vážných onemocnění realizované Národním screeningovým centrem

Související informace: 

Informace na webu konference
(reportáž, rozhovory, audiovizuální záznamy přednášek, prezentace, fotografie)

Web Národního screeningového centra

Projekt Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění

 

 

Pro vás, co jste se konference nemohli zúčastnit i pro vás, kteří si ji chcete připomenout, jsme připravili audiovizuální záznamy všech 45 přednášek konference PREVON.

Audiovizuální záznamy všech přednášek najdete na webu konference PREVON 

Konference se konala ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 v Praze a organizovalo ji Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. Konference představila aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. 

Z konference jsme zpřístupnili velké množství materiálů.

Na webu konference, webu Národního screeningové centra a webu ÚZIS ČR najdete Zprávu z konference s videoreportáží a prezentacemi ke stažení, řadu rozhovorů s významnými představiteli našeho zdravotnictví a zahraničními hosty o současných screeningových programech, jejich výsledcích a perspektivách a také rozhovory s garanty nových pilotních projektů časného záchytu vážných onemocnění realizované Národním screeningovým centrem a nyní i nesestříhané audiovizuální záznamy všech přednášek.   

Hlavními úkoly konference Prevon byla diskuse nad aktuálními výsledky, odhalování možných bariér pro pacienty, a možností optimalizace, zvýšení účinnosti i nákladové efektivity stávajících screeningových programů onkologických onemocnění na straně jedné a představení pokroku v realizaci pilotních projektů Národního screeningového centra na straně druhé.