Kategorizace zdravotnických prostředků – zdravotnických materiálů

Region: 
Česká republika
Kategorizace zdravotnických prostředků – zdravotnických materiálů

Kategorizaci zdravotnických prostředků na poukaz řeší Pracovní skupina ministerstva zdravotnictví.

Kategorizace ostatních zdravotnických prostředků je postupně řešena s experty odborných lékařských společností. Práce navazuje na Projekt „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ řešený v letech 2014 až 2016.

Od roku 2020 zahajujeme pravidelný aktualizační proces doposud vydaných skupin Kategorizace zdravotnických prostředků – zdravotnických materiálů. Předpokládaný Harmonogram aktualizace Kategorizace ZUM – verze pro rok 2020:
 
Čtvrtletní sběr podnětů k úpravě obsahu kategorizačního stromu
1. ledna – 31. března 2020
Připomínky a náměty zasílejte, prosím, na kontaktní e-mail: kzp@uzis.cz. V textu připomínky uveďte identifikaci instituce, za kterou návrh podáváte.

Čtvrtletní zpracování připomínek v rámci pracovní skupiny, oponentura odbornými společnostmi
1. dubna – 30. června 2020

Schválení a publikace aktualizované verze Kategorizace ZUM pro rok 2021
do 31. července 2020

Připomínky a náměty zasílejte, prosím, na kontaktní e-mail: kzp@uzis.cz.

Související odkazy: