Pozvánka na IV. SYMPOZIUM DEKUBITY – Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, termín 8. 11. 2019

Dne 8. listopadu 2019 v Brně, v hotelu Voroněž, se bude konat IV. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“. Sympózia se zúčastní také zahraniční hosté.
Adobe Systems  

Pozvánka: IV. SYMPOZIUM DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči
o dlouhodobě nemocné pacienty.

Odborný garant akce: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Hlavní organizátor:

Spolupořadatelé a odborné zajištění:

Datum konání: 8. 11. 2019
Čas konání: 9.00–17.00
Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Vědecký a organizační výbor:

Zvaní zahraniční řečníci:

 

Prezentace zahraničních účastníků budou konsekutivně tlumočeny.
Konferenční sborník bude publikován v odborném periodiku indexovaném v databázi WoS a SCOPUS.
Konferenční poplatek: 600 Kč

Podrobné informace naleznete na odkazu včetně registračního formuláře: https://shnu.uzis.cz/news-detail/cs/49-iv-sympozium-dekubity-sdileni-zkusenosti-na-mezinarodni-urovni/