Lázeňská péče 2018

Lázeňská péče
Ilustrační foto: 
Rok: 
2018
Region: 
Česká republika
Publikace „Lázeňská léčebně rehabilitační péče 2018“ patří do řady Zdravotnická statistika, kterou vydává ÚZIS ČR od roku 1962.

K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.