homeTématické řady

Mzdy a platy

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Průměrná mzda zaměstnanců ve zdravotnictví podle zákona č. 143/1992 Sb., (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) koncem roku 2005 činila 19 833 Kč, u lékařů a zubních lékařů 38 668 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 18 787 Kč. Proti roku 2004 vzrostla celková průměrná mzda o 4,6 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 1/1992 Sb., (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví výše 16 786 Kč, u lékařů a zubních lékařů 37 659 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 15 750 Kč. Proti roku 2004 vzrostla průměrná měsíční mzda o 5,4 %.
Průměrná mzda zaměstnanců v rezortu zdravotnictví podle zákona č. 143/1992 Sb., (ve zdravotnických organizacích státních a územních), koncem roku 2004 činila 18 911 Kč, u lékařů a zubních lékařů 37 094 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 17 926 Kč. Za 1. až 3. čtvrtletí 2005 vzrostla téměř u všech kategorií v průměru o 2,1 %. Průměrná mzda zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 1/1992 Sb., (v privátních organizacích) dosáhla v rezortu zdravotnictví výše 15 922 Kč, u lékařů a zubních lékařů 35 136 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 15 052 Kč.
Vývoj průměrné měsíční mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví, proporce mezi průměrnými mzdami, tempo růstu. Průměrná mzda podle zákona č. 143/1992 Sb. a zákona č. 1/1992 Sb. Průměrné mzdy lékařů a SZP. Mzdy zaměstnanců v lázeňských organizacích.
Vývoj průměrné mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví, proporce mezi průměrnými mzdami zaměstnanců, průměrné tarifní mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví podle zřizovatele, srov-nání průměrné mzdy, průměrná mzda zaměstnanců podle zákona č. 143/1992 Sb.
Pracovníci v nemocnicích resortu zdravotnictví odměňováni podle zákona č. 143/1992 Sb. (tj. nemocnice řízené MZ a nemocnice řízené územními orgány). Průměrné mzdy. Podíl tarifní k průměrné mzdě. Mzdy v nemocnicích resortu a v nemocnicích podle zřizovatelů.
Vývoj průměrné měsíční mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví, proporce mezi průměrnými mzdami, tempo růstu. Průměrná mzda podle zákona č. 143/1992 Sb. a zákona č. 1/1992 Sb. Průměrné mzdy lékařů a SZP. Mzdy zaměstnanců v lázeňských organizacích.
Vývoj průměrné mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví, proporce mezi průměrnými mzdami zaměstnanců, průměrné tarifní mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví podle zřizovatele, srov-nání průměrné mzdy, průměrná mzda zaměstnanců podle zákona č. 143/1992 Sb.
Vývoj průměrné měsíční mzdy v nemocnicích a ve zdravotnictví. Vývoj průměrné měsíční a průměrné tarifní měsíční mzdy zaměstnanců nemocnic. Podíl tarifní mzdy v průměrné mzdě. Skladba průměrné mzdy v nemocnicích. Průměrné mzdy v nemocnicích členěných podle zřizovatelů. Průměrné mzdy vybraných kategorií pracovníků nemocnic členěných podle zřizovatelů.
Vývoj průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví (1983-2001). Zaměstnanci - vývoj průměrné měsíční mzdy (19988-2001), proporce mezi průměrnými mzdami (1995-2001), podíl průměrné tarifní mzdy z půrměrné měsíční mzdy (1995-2001), skladba celkové průměrné mzdy (1995-2001). Vývoj průměrné měsíční mzdy v soukromých a církevních zdravotnických zařízeních (1995-2001). Průměrná měsíční mzda zaměstnanců zdravotnických organizací - zaměstnanci celkem, lékaři, střední zdravotničtí pracovníci.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.

Karlovarský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v Karlovarském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v Karlovarském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.

kraj Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v kraji Vysočina v roce 2005 obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.