homeTématické řady

Výdaje na zdravotnictví

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2003-2007. Podle předběžných odhadů celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2007 dosáhly cca 234,6 mld. Kč.
Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2002 - 2006. Podle předběžných odhadů celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2006 dosáhly 224,6 mld. Kč.
Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v ČR od roku 2002 s přihlédnutím ke konsolidaci výdajů veřejných rozpočtů a s úpravou soukromých výdajů domácností na zdraví podle národních účtů ČSÚ zveřejněných v říjnu 2006.
Tato Aktuální informace přináší předběžný odhad výdajů na zdravotnictví v roce 2005 z podkladů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí, ČSÚ a ÚZIS ČR. Celkové výdaje oproti předchozímu roku vzrostly o 5,7 % a dosáhly cca 209 mld. Kč.
Tato Aktuální informace přináší definitivní odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v ČR za rok 2004 s přihlédnutím ke konsolidaci výdajů veřejných rozpočtů a s úpravou soukromých výdajů domácností na zdraví podle národních účtů ČSÚ.
Tato Aktuální informace prezentuje odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v ČR za rok 2004. ÚZIS ČR vypracoval tento odhad na základě podkladů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí, dalších vybraných rezortů, ČSÚ a ekonomických výkazů ÚZIS ČR. Výdaje jsou uvedeny v obvyklém rozdělení na veřejné a soukromé, soukromé výdaje jsou oproti obvykle publikované formě rozšířeny o dary zdravotnickým zařízením a o odhad pojistných plnění v rámci soukromého zdravotního pojištění
Tato Aktuální informace prezentuje upřesněný odhad celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za rok 2004 na základě podkladů MZ ČR, MF ČR a ČSÚ. Výdaje jsou uvedeny v rozdělení na veřejné a soukromé, veřejné dále na výdaje veřejných rozpočtů a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění.
Tato Aktuální informace prezentuje předběžný odhad celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za rok 2004. Výdaje jsou uvedeny v rozdělení na veřejné a soukromé, veřejné dále na výdaje veřejných rozpočtů a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění.
Skladba výdajů na zdravotnictví užívaná ÚZIS ČR. Odhad výdajů. Upravený odhad celkových výdajů na zdravotnictví v roce 2003 (v mil. Kč) *) a podíl na HDP po revizi národních účtů ČSÚ ze 3.12.2004.
Struktura celkových výdajů na zdravotnictví podle druhu výdaje a resortu jej vydávajícího. Vývoj výdajů na zdravotnictví. Podíl jednotlivých zdrojů na financování zdravotnictví. Meziroční srovnání výdajů na HDP. Výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele. Upravený výpočet celkových výdajů na zdravotnictví.