homeTématické řady

Data WHO

Pohledy na zdravotnictví v České republice

Náhled: Pohledy na zdravotnictví v České republice

ISBN:
Stran: 36 stran
Publikace vyšla v roce 2001.

Pohledy na zdravotnictví poskytují základní přehled o zdraví obyvatel dané země a o hlavních faktorech, které se k němu vztahují. Kde je to možné, používá se i mezinárodního srovnání jako jednoho z prostředků pro posouzení silných a slabých stránek dané země a pro celkové posouzení dosud dosažených úspěchů a možností dalšího zlepšení.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve spolupráci s organizací Alzheimer’s Disease International a v konzultaci s odborníky z různých zemí vydala v roce 2012 zprávu s názvem „Demence: priorita pro systém zdravotnictví“ („Dementia: A public health priority“). Zpráva poskytuje globální pohled na problematiku demence a zaměřuje se zejména na nízkopříjmové a středněpříjmové země. Podle uvedené zprávy byl počet lidí žijících s demencí v roce 2010 celosvětově odhadován na 35,6 milionů. Tento počet by se měl do roku 2030 téměř zdvojnásobit a do roku 2050 více než ztrojnásobit. Počet nových případů je odhadován na téměř 7,7 milionu, což představuje jeden nový případ každé čtyři sekundy. Náklady spojené s tímto onemocněním činily podle odhadů v roce 2010 celosvětově 604 miliard USD.

Tato aktuální informace upozorňuje na aktuální vydání publikace Světové zdravotnické organizace se zdravotnickými údaji "Statistika světového zdraví 2009".
Zdravotní a zdravotnická situace v ČR. Základní přehled, země a lidé v ní, zdravotní stav, životní styl, životní prostředí a zdraví, systém zdravotní péče. Vydáno WHO.