homeTématické řady

Alergologie a klinická imunologie

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

Náhled: Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

ISSN: 1211-2585
Stran: cca 155 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1994.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a perso­nálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče. Zpracování údajů je členěno podle území

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní oddělení (pracoviště) alergologie a klinické imunologie, včetně ambulantních částí nemocnic, a také každá imunologická laboratoř (zpravodajská jednotka - dále ZJ), bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní oddělení (pracoviště) alergologie a klinické imunologie, včetně ambulantních částí nemocnic, a také každá imunologická laboratoř (zpravodajská jednotka - dále ZJ), bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2013.

Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2012.

Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2011.

Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2010.

Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2009.
Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2008.
Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v letech 2006 a 2007.
Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v ČR a v jednotlivých krajích. Počet pacientů proti předchozímu roku vzrostl o 3 % a počet vyšetření (ošetření) vzrostl o 4,9 %

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Hl. m. Praha

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Hlavním městě Praze v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Hlavním městě Praze v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

Jihočeský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se personálního zajištění, činnosti a dispenzarizo-vaných osob pro vybrané diagnózy v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Jihočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se personálního zajištění, činnosti a dispenzarizo-vaných osob pro vybrané diagnózy v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území.
Informace obsahuje údaje o ambulantní péči oboru alergologie a klinická imunologie v Jihočeském kraji v roce 2004. Údaje členěné podle druhu zdravotnického zařízení a podle okresů se týkají sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění a činnosti. Informace přináší také údaje o míře prevalence vybraných skupin diagnóz.

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 3,5 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 4 878 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku snížil o 10,5 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 5 286 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 3,3 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 229 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 4,8 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 347 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).