homeTématické řady

Alergologie a klinická imunologie

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Kraj Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Kraji Vysočina v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispen­zarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 10 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 036 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace byla pollinosa (J30.1).

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Kraji Vysočina v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispen­zarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku snížil o 7,4 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 601 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu byly pollinosa (J30.1) a astma (J45.-).

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Kraji Vysočina v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 5,7 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 009 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu byly pollinosa (J30.1) a astma (J45.-).

kraj Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v kraji Vysočina v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 11 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 407 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v kraji Vysočina v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v kraji Vysočina v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

Královéhradecký kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Královéhradeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Královéhradeckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.