homeTématické řady

Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce v ČR

Náhled: Asistovaná reprodukce v ČR

ISSN: 2571-2268
Stran: cca 32 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2010 (vývoj od 2007)

Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

V roce 2013 provozovalo činnost 41 center asistované reprodukce. V těchto centrech bylo ve stejném roce zahájeno 32 245 cyklů asistované reprodukce, z toho 21 130 cyklů u českých občanek. Asistovanou reprodukci v České republice podstupují nejčastěji ženy ve věku do 34 let. Zastoupení žen v této věkové skupině na celkovém počtu cyklů se snižuje.

V roce 2012 provozovalo činnost 39 center asistované reprodukce. V těchto centrech bylo ve stejném roce zahájeno 27 353 cyklů asistované reprodukce, z toho 19 106 cyklů českým občankám. Asistovanou reprodukci v České republice podstupují nejčastěji ženy ve věku do 34 let. Zastoupení žen v této věkové skupině na celkovém počtu cyklů se snižuje.