homeTématické řady

Demografie

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Informace o zveřejnění rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2008 pod názvem "V roce 2008 se narodilo téměř 120 tisíc dětí" a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2008 (předběžné výsledky) Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka "Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)", obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2007 a 2008.
Informace o zveřejnění rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2007 (pod názvem Převaha narozených nad zemřelými nejvyšší za posledních 25 let) a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2007 Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiloženy tabulky "Obyvatelstvo (absolutně, meziroční změny)", obsahující základní demografické ukazatele, a "Obyvatelstvo (syntetické ukazatele)" za Českou republiku za roky 2006 a 2007.
Informace o zveřejnění rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2006 (pod názvem Počet narozených převýšil počet zemřelých) a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2006 Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiloženy tabulky "Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2005 a 2006", obsahující základní demografické ukazatele v uvedených letech, a "Syntetické ukazatele vývoje obyvatelstva v České republice v roce 2005 a 2006.
Informace o zveřejnění rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2005 (pod názvem Počet narozených dětí překročil sto tisíc) a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v ČR za rok 2005 Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena tabulka Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2004 a 2005, obsahující základní demografické ukazatele v uvedených letech.
Informace o zveřejnění "rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2004 (pod názvem Mimo manželství se rodí již více než 30 % dětí) Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách (www.czso.cz). Přiložena tabulka "Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2003 a 2004", obsahující základní demografické ukazatele v uvedených letech.
Obdobně jako Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR publikuje "nejčerstvější" údaje formou "Aktuálních informací", zveřejňuje Český statistický úřad nejnovější informace prostřednictvím "Rychlých informací". Pohyb obyvatelstva v České republice v letech 2002 a 2003
Vybrané demografické ukazatele v letech 2001 a 2002. Počet obyvatel v krajích v roce 2002. Počet živě narozených a zemřelých na 1 000 obyvatel. Přirozený přírůstek. Kojenecká a novorozenecká úmrtnost.
Vybrané demografické ukazatele v letech 2000 a 2001. Počet obyvatel v krajích. Vývoj základních demografických ukazatelů (1920-2001). Vývoj úmrtnosti dětí ve věku do 1 roku (1960-2001).