homeTématické řady

Děti a dorost

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

V krajích ČR připadalo v roce 2007 průměrně 10,4 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se snížil na 38,4 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (13,5 %).

Tato aktuální informace přináší statistiky úrazovosti dětí a mladých osob ve věku 0-19 let v roce 2006, zpracované na základě výkazů o činnosti ambulantních zdravotnických zařízení, evidence z Národního registru hospitalizovaných a statistiky příčin smrti. Zároveň shrnuje vývoj důležitých ukazatelů od roku 2000. V roce 2006 bylo na chirurgických ambulancích ošetřeno 445 424 úrazů dětí do 15 let. Dále bylo evidováno zhruba 39,5 tis. případů hospitalizace pro vnější příčiny u osob ve věku 0-19 let, v 227 případech měla poranění způsobená vnějšími příčinami smrtelné následky.

V krajích ČR připadalo v roce 2006 průměrně 11,4 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Opět se zvýšil podíl dětí kojených 6 měsíců a déle na 40,9 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (13,25 %). Zvyšuje se také počet dispenzarizovaných onemocnění, z nichž nejčastější jsou nemoci dýchací a nervové soustavy.

V krajích ČR připadalo v roce 2005 průměrně 9 až 11 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Zastavil se pokles počtu ošetření a registrovaných pacientů na 1 lékařské místo. Opět se zvýšil podíl dětí kojených 6 měsíců a déle na 38,3 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (12 %). Zvyšuje se také počet dispenzarizovaných onemocnění, z nichž nejčastější jsou nemoci dýchací a nervové soustavy.

Tato aktuální informace podává přehled výsledků nejdůležitějších údajů sledovaných na ročním statistickém výkaze ambulantních ordinací praktického lékaře pro děti a dorost i odborných dětských a dorostových ambulancí za rok 2004. Zabývá se počty lékařů, poklesem počtu ošetření a registrovaných pacientů, strukturou dětí podle délky kojení a rostoucím počtem alergiků a dispenzarizovaných onemocnění.

Informace o činnosti oboru dětského a dorostového v ambulantní péči podle výkazu A (MZ) 1-01 za rok 2003. Počet ošetření - vyšetření, převážnou část (76,9 %) tvořila ošetření léčebná. Maximální hodnoty dispenzarizovaných pacientů v ČR a krajích. Zjištěná onemocnění a vady na 1 000 dětí (0-14 let) a 1 000 dorostu (15-19 let).

Maximální hodnoty dispenzarizovaných pacientů v ČR a krajích. Zjištěné vady a onemoc-nění na 1 000 dětí (0-14 let) a 1 000 dorostu (15-19 let).

Děti hospitalizované s poraněním, otravami a některými jinými následky, děti hospitali-zované podle kraje hospitalizace a podle vnějších příčin v letech 1999 - 2001. Skupiny diagnóz v kapitolách XIX a XX (MKN-10) a kódy diagnóz.

Děti hospitalizované a zemřelé v nemocnicích podle kapitol MKN-10. Hospitalizovanost v letech 1999-2001. Děti hospitalizované podle věku, podle kraje hospitalizace, hospitalizované a operované na vybraných odděleních. Hospitalizace na 15 nejčastějších onemocnění.

Maximální hodnoty dispenzarizovaných pacientů v ČR a krajích. Zjištěná onemocnění a vady na 1 000 dětí (0-14 let) a 1 000 dorostu (15-19 let). Vývoj zjištěných onemocnění a vady na 1 000 dětí a na 1 000 dorostu (1980-2001). Kojené a nekojené děti. Vývoj počtu alergických dětí a dorostu (1995-2001).

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Jihomoravském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Jihomoravském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizo¬vaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Jihomoravském kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizo-vaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Jihomoravském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizo-vaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Jihomoravském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Karlovarský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Karlovarském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenza-rizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Karlovarském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.