homeTématické řady

Děti a dorost

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Karlovarský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Kraj Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Kraji Vysočina v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo v průměru 10,9 praktických lékařů pro děti a dorost na 10 tisíc obyvatel 0-18 let. Podíl dětí kojených šest měsíců a déle zůstal na úrovni minulého roku, tj. 44 %. Podíl alergiků v dětské a dorostové populaci je 16,2 %.

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Kraji Vysočina v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo v průměru 10,7 praktických lékařů pro děti a dorost na 10 tisíc obyvatel 0–18 let. Podíl dětí kojených šest měsíců a déle zůstal na úrovni minulého roku, tj. 45 %. Podíl alergiků v dětské a dorostové populaci je 15,3 %.

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Kraji Vysočina v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

kraj Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Kraji Vysočina v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v kraji Vysočina v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v kraji Vysočina v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenza-rizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v kraji Vysočina v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zařízení a dle území.
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.