homeTématické řady

Domácí zdravotní péče

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Koncem roku poskytovalo domácí zdravotní péči v České republice 488 pracovišť, z nich 81 % bylo dostupných 24 hodin denně. Služeb domácí péče využilo v roce 2005 141 tisíc klientů, z toho 77,5 % ve věku 65 let a více. Uskutečněno bylo v průběhu roku více než 6 milionů návštěv klientů, v průměru 43 návštěv na 1 klienta ročně.
Koncem roku poskytovalo domácí zdravotní péči v České republice 494 pracovišť, z nich 88 % bylo dostupných 24 hodin denně. Služeb domácí péče využilo v roce 2005 142,5 tisíc klientů, z toho 77 % ve věku 65 let a více. Uskutečněno bylo v průběhu roku více než 6 milionů návštěv klientů, v průměru 43 návštěv na 1 klienta ročně.
Údaje o činnosti domácí zdravotní péče. Počty pracovišť a zdravotnických pracovníků zajišťujících tuto péči. Počty poskytnutých ošetření, počty výkonů, počty pacientů využí-vajících tuto službu.
Údaje o činnosti domácí zdravotní péče. Počty pracovišť a zdravotnických pracovníků zajišťujících tuto péči. Počty poskytnutých ošetření, počty výkonů, počty pacientů využí-vajících tuto službu.
Definice domácí zdravotní péče, údaje o její činnosti. Počty pracovišť a zdravotnických pracovníků zajišťujících tuto péči. Počty poskytnutých ošetření, počty výkonů, počty pacientů využívajících tuto službu. Způsob indikování domácí zdravotní péče.